Aktualności

Konferencja ZAFOS – przygotowania do „Obrad Okrągłego Stołu – Nic o Nas bez Nas”

W dniu wczorajszym (22 kwietnia 2024r.) odbyła się Konferencja organizowana przez ZaFOS w gościnnych progach Stowarzyszenia SOS dla Rodziny w Szczecinie pod Patronatem Honorowym Wojewody Zachodniopomorskiego. Konferencja zapoczątkowała regionalne przygotowania do „ Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego – nic o nas bez nas”.

Swoją obecnością zaszczycili nas goście :

Adam Rudawski – Wojewoda Zachodniopomorski ,

Piotr Stec – przedstawiciel ministerstwa ds. Społeczeństwa Obywatelskiego,

Justyna Ochędzan – w dniu wczorajszym w roli Prezeski WRZOS i członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

Michał Braun – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności,

Marcin Szmyt – Dyrektor Wydziału Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie,

Andrzej Przewoda -Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

a także Panie i Panowie z Urzędu Miasta Szczecin, Zachodniopomorskiej Rady Pożytku Publicznego oraz WY – licznie przybyli przedstawiciele NGO 🙂 

Dyskutowano propozycje strony rządowej co do sposobu i zakresu współpracy z NGO na najbliższe lata. W debacie z udziałem zaproszonych gości omówiono gwaranty płynnej realizacji zadań publicznych, wpływ III sektora na procesy decyzyjne wydatkowania środków publicznych. Gorąca dyskusja trwała także w kuluarach .

Konferencja pokazała , że wszyscy jesteśmy zgodni co do roli i znaczenia regionalnych Okrągłych Stołów Pożytku Publicznego i co jest pewne, że Nic o Nas bez Nas 😉 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Urzędu Wojewódzkiego: http://www.szczecin.uw.gov.pl

Film z wydarzenia:

Fotorelacja z wydarzenia: