Aktualności

Nowa Rada NIW-CRSO III Kadencja powołana przez Panią Minister Agnieszkę Buczyńską.

W dniu dzisiejszym tj. 22.02.2024 r. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miała miejsce Uroczystość Powołania Członków III Kadencji Rady NIW-CRSO.

Oto członkowie Rady Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego! Pierwszy raz w historii strona pozarządowa stanowi większość w Radzie.

Nominacje z rąk minister Agnieszki Buczyńskiej otrzymali:
🔹Iwona Żukiert – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, przedstawicielka strony pozarządowej.
🔹Michał Braun– reprezentant Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego;
🔹Anna Czyżewska – Federacja Mazowia, przedstawicielka strony pozarządowej;
🔹Ewa Gałka – Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, przedstawicielka strony pozarządowej;
🔹Łukasz Gorczyński – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, przedstawiciel strony pozarządowej;
🔹Jan Grabkowski – starosta poznański, przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego;
🔹Daniel Prędkopowicz – Fundacja Fundusz Współpracy, przedstawiciel strony pozarządowej;
🔹Marek Rymsza – przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, powołany przez Prezydenta RP;
🔹Agata Stafiej-Bartosik – Fundacja Ashoka, Innowatorzy dla dobra publicznego, przedstawicielka Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego;
🔹Piotr Stec– przewodniczący Rady NIW-CRSO, reprezentant Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego;
📍Nowo wybrani członkowie społeczni to przedstawiciele czterech największych federacji organizacji pozarządowych. Reprezentują setki organizacji członkowskich, które pracują w różnych obszarach na terenie całego kraju.
Jest to pierwsza edycja naboru do Rady NIW – CRSO przeprowadzona transparentnie, a kandydatki i kandydaci mieli możliwość zaprezentować się osobiście.
Gratulujemy! 😊