Aktualności

RAZEM Możemy WIĘCEJ – materiał audiowizualny (VIDEO)- pierwszy produkt końcowy naszej międzynarodowej współpracy

Szanowni Państwo.

przedstawiamy pierwszy produkt końcowy naszej międzynarodowej współpracy jakim jest materiał audiowizualny, który ukazuje partnerską pracę Fundacja Tulipan Zachodniopomorskie Forum Organizacji Społecznych ZAFOS Social Unitas GmbH w ramach projektu pt. „Razem możemy więcej!” sfinansowanego z Programu Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w ramach Akcji KA210-ADU – partnerstwa na małą skalę w edukacji dorosłych, edycja 2022 r.

Podjęte przez nas działania, które ukazuje przedstawiony materiał, pozwoliły nam uzbierać szereg informacji, które doprowadziły do stworzenia publikacji, będącej odpowiedzią na problemy edukatorów osób dorosłych dotyczące deficytów w zakresie skutecznej interakcji na linii byli osadzeni – edukatorzy osób dorosłych.
Model programu pracy z byłymi skazanymi i ich rodzinami przeznaczony dla edukatorów osób dorosłych pojawi się już w najbliższym czasie w social mediach w formie publikacji do pobrania w wersji: POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ!
Oczywiście zostaną Państwo o tym poinformowani – drogą mailową.

Model programu pracy, zwraca szczególną uwagę na najważniejsze aspekty pracy z byłymi skazanymi i ich rodzinami, tak aby przekazać edukatorom jak najwięcej informacji niezbędnych do efektywnej pomocy postpenitencjarnej.

Edukatorami, do których adresujemy nasz poradnik są osoby pracujące z osobami dorosłymi, m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych, osoby pracujące z byłymi skazanymi i ich rodzinami, a także sympatycy obszaru związanego z resocjalizacją i readaptacją społeczną, w szczególności osoby, które doświadczają trudności w pracy z ww. grupą społeczną.

 MATERIAŁ AUDIOWIZUALNY:

 

Materiał Audiowizualny powstał w ramach projektu pt. „Razem możemy więcej!” sfinansowanego z Programu Erasmus + w ramach Akcji KA210-ADU – partnerstwa na małą skalę w edukacji dorosłych, edycja 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy!
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!