Aktualności

Opracowaliśmy STANDARDY NGO BEZ BARIER

Prezentowany Państwu dokument stanowi efekt prac w ramach pierwszego działania, to jest prac koncepcyjnych Regionalnego Panelu Ekspertów Dostępności. Dokument zawiera pięć rozdziałów odnoszących się do pięciu najważniejszych problemów, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w obszarze dostępności. Opracowanie jest rezultatem prac trzyosobowego zespołu eksperckiego.

Zapraszamy do lektury: Standardy_do publikacji na WEB

Zadanie publiczne „Dostępne NGO na Pomorzu Zachodnim”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.