Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu Kawiarenek Obywatelskich w ramach zadania publicznego „Dostępne NGO na Pomorzu Zachodnim”

 

„Kawiarenka Obywatelska” to jedna z metod społecznej partycypacji. Jej celem jest rozpoczęcie debaty, zbieranie opinii uczestników i dyskusja wokół nich oraz budowanie relacji pomiędzy uczestnikami, realizatorami jakiegoś przedsięwzięcia.

W ramach zadania publicznego „Dostępne NGO na Pomorzu Zachodnim”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, odbyły się cztery spotkania: 18 października 2023 roku w Barlinku, 25 października 2023 roku
w Pyrzycach, 18 listopada 2023 roku w Siemczynie oraz 21 listopada 2023 roku w Kołobrzegu. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów terytorialnych z obszaru powiatów myśliborskiego, pyrzyckiego, drawskiego i kołobrzeskiego.

Zgodnie z formułą „Kawiarenki Obywatelskiej” spotkania były nakierowane na przeprowadzenie wstępnej debaty na temat dostępności realizowanych przez organizacje pozarządowe usług publicznych dla klientów o specjalnych potrzebach. W pierwszej fazie spotkań prezentowano założenia realizowanego projektu oraz omawiano zagadnienia prawno-formalne dotyczące dostępności w działalności zachodniopomorskich NGO’sów. W kolejnej fazie spotkania uczestnicy mogli się wypowiedzieć i skomentować stanowiska innych w tej bardzo ważnej, a ze względu na konieczność ponoszenia nakładów finansowych, także bardzo trudnej kwestii. Podczas ostatniej fazy spotkania uczestnicy mogli potwierdzić zainteresowanie udziałem w projekcie wypełniając przygotowaną ankietę.

W spotkaniach uczestniczyło od 9 do ponad 30. organizacji pozarządowych. Uczestnicy nie tylko wyrazili duże zainteresowanie problematyką dostępności, ale także udziałem w projekcie, zaś eksperci mogli zapoznać się z lokalną specyfiką prowadzonej w powiatach działalności sektora pozarządowego.

Zadanie publiczne „Dostępne NGO na Pomorzu Zachodnim”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.