Aktualności

Coraz więcej Polaków korzysta z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

Podczas  posiedzenia Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, które odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości  26 lipca  2023 r. zaprezentowano statystyki udzielonych porad na przestrzeni kilku lat. Jak podkreślił  wiceminister Marcin Romanowski, widoczny jest z roku na rok wzrost liczby udzielanych porad, który pokazuje rosnącą popularność systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Prezydenta RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radów Prawnych, a także organizacji pozarządowych oraz administracji rządowej.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Wsparcie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie porady udzielane są w około 1500 punktach w całej Polsce.

Z roku na rok rośnie popularność systemu. W 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało ponad 315 tys. obywateli. W kolejnym roku liczba udzielonych porad wzrosła do prawie 390 tys., a w minionym roku było to już niemal 460 tys. porad i konsultacji. Natomiast tylko w ciągu pierwszego półrocza 2023 r. ze świadczeń skorzystało ok. 290 tys. potrzebujących. Podczas obrad ustalono, że niezbędne jest zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku, tak by system mógł objąć więcej obywateli potrzebujących prawnego wsparcia.

Zadania publiczne Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 13 w 2023 r. oraz Prowadzenie Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nr 16 w 2023 r. są zadaniami zleconym przez Gminę Miasto Szczecin oraz finansowanymi ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.