Aktualności

Komitet Monitorujący Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją informujemy, iż ZAFOS posiada swoją reprezentację w Komitecie Monitorującym Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ). Biorąc zatem pod uwagę misję, jaką mamy wobec członków naszej Sieci i możliwości uczestniczenia w procesie wdrażania funduszy unijnych w Perspektywie 2021-2027 będziemy okresowo przesyłać Państwu informacje bieżące dotyczące naszego nowego Programu Regionalnego – FEPZ i możliwości naszego udziału w projektach UE. Szczegóły poniżej.

komunikat 1_2023 harmonogram-fepz-efs-plus-20230331 SZOP-FEPZ-001 IPF