Aktualności

Ruszają darmowe porady prawne i obywatelskie

Od 1 stycznia 2023 r. rozpoczęliśmy realizację 2 zadań publicznych: Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 13 w 2023 r. oraz Prowadzenie Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nr 16 w 2023 r. Zadania są kontynuacją działań, jakie ZAFOS prowadzi od 2016 roku. Od 01.01.2023 w Szczecinie funkcjonować będzie 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) oraz 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO). Lokale, w których Miasto zorganizowało punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w Centrum przy Alei Wyzwolenia 7U/1 (wejście od ul. Mazowieckiej, za restauracją Kathmandu), czynne od poniedziałku do piątku 8:00-20:00 oraz w filii Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniająch innych osób w ciągu ostatniego roku nieodpłatna pomoc prawna kwalifikuje się jako pomoc de minimis.

Aby skorzystać z porady prawnej, bądź z porady obywatelskiej należy się zarejestrować na wizytę poprzez stronę: https://zapisy-np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/m.%20Szczecin
lub pod numerami telefonu:

  • 91 4245 027
  • 91 4245 075

Zadania publiczne Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 13 w 2023 r. oraz Prowadzenie Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nr 16 w 2023 r. są zadaniami zleconym przez Gminę Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.