Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Informujemy, że w poniedziałek, 16.05.2022, w siedzibie ZAFOS odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, na którym podsumowana została działalność ZAFOS-u za rok 2021.

Omówione zostały także plany rozwoju organizacji w kolejnych latach. Został wybrany nowy Zarząd ZAFOS w składzie : Iwona Żukiert – Prezes Zarządu, Izabela Ciesielska – Wiceprezes Zarządu, pozostali członkowie Zarządu to: Wiktor Głowacki, Ryszard Syroka, Anna Kolmer, Zygmunt Pyszkowski, Grzegorz Reszka, Wiesław Burkiewicz.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom organizacji zrzeszonych w ZAFOS za przybycie i czynny udział w zebraniu.