Aktualności

WOLNA UKRAINA!

 

Szanowni Państwo,

Na prośbę reprezentującego polskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Krzysztofa Balona przesyłam w załączeniu rezolucję Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącą agresji rosyjskiej na Ukrainę z prośbą o przekazanie jej członkom WRZOS w celu rozpowszechnienia wśród ich organizacji członkowskich. Rezolucja została uchwalona podczas posiedzenia plenarnego 24 marca br., praktycznie jednomyślnie (przy jednym głosie sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym się).

 

 

 

 

Jest to o tyle istotne, że rezolucję jednomyślnie poparli reprezentanci gospodarki, związków zawodowych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich państw członkowskich UE, również tych ,które w sensie geograficznym i mentalnym zdawałyby się być oddalone od tej wojny.

Należy podkreślić, że znaczny wkład w tworzenie rezolucji wnieśli polscy członkowie EKES-u, których reprezentował Krzysztof Balon podczas debaty poprzedzającej głosowanie.

 

 

Do pobrania: Rezolucja Wojna w Ukrainie

Newsletter WRZOS nr 7 (29) – marzec 2022

Szanowni Państwo!

Od ponad trzech tygodni w Ukrainie trwa wojna. Miliony osób ucieka z tego kraju. Mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym jakiego Europa nie doznała od czasów II wojny światowej. Dziś oczy i serca nas wszystkich zwrócone są w stronę Ukrainy, a nasze organizacje i domy otwarte na pomoc. Pamiętajcie jednak, że aby skutecznie pomagać w długiej perspektywie należy także zadbać o siebie, przygotować się na pomaganie na długi dystans.

Obok spraw związanych z kryzysem wojennym nasze organizacje podejmują także inne działania, o nich też wspominamy w newsletterze.

 

Zapraszamy do lektury.

 

 

Spotkania odbyły się w ramach projektu Sektor Usług Społecznych realizowanym z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Inne działania WRZOS:

Apel do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

WRZOS zainicjował powstanie listu, w którym apelujemy o uwzględnienie w rozwiązaniach prawnych możliwości obejmowania wsparciem wszystkich osób – nie tylko obywateli Ukrainy – migrujących do Polski w związku z wojną na Ukrainie w ramach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza placówek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej, w korzystaniu z usług pomocy społecznej. Zwracamy w nim też uwagę, że obecne rozwiązania prawne uniemożliwiają obejmowanie wsparciem tych osób w ramach rozwiązań, które funkcjonują w ramach ekonomii społecznej, w szczególności z zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i udziału w jednostkach zatrudnieniu socjalnego.
Więcej: https://www.wrzos.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/apel-organizacji-ws-pomocy-ukraina-1.pdf

 

Narada obywatelska na temat ubóstwa energetycznego

 

W dn. 14 marca 2022 r. przedstawicielka WRZOS uczestniczyła w Naradzie obywatelskiej o kosztach energii organizowanej przez Fundację Stocznia.

Podczas spotkania przybliżono zjawisko ubóstwa energetycznego, jego przyczyny i możliwe rozwiązaniach.
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych reprezentowana przez Dyrektorkę Kamilę Płowiec była partnerem merytorycznym spotkania. Jako WRZOS prezentowaliśmy także działania organizacji europejskich na rzecz przeciwdziałania ubóstwa energetycznego z perspektywy osób bezpośrednio doświadczających problemu.

Fundacja Stocznia planuje organizację narad lokalnych w samorządach i społecznościach lokalnych. Narady te miałyby odbywać się w całym kraju, a ich ich efektem będą rekomendacje wspierające gospodarstwa domowe w kryzysie ubóstwa energetycznego. Podsumowanie narad posłuży jako materiał wprowadzający do pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego. Podczas panelu grupa 100 losowo wybranych osób będzie pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi redukcji ubóstwa energetycznego, które na koniec zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym za wdrożenie odpowiednich polityk w kraju.

 

 WRZOS w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej. W jego skład wchodzą przedstawiciele zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, w tym zrzeszeń pracodawców (Grupa I), związków zawodowych (Grupa II) oraz innych organizacji obywatelskich, między innymi socjalnych, konsumenckich, ekologicznych i rolniczych (Grupa III). Głównym, choć nie jedynym zadaniem Komitetu, jest opiniowanie projektów rozporządzeń, dyrektyw i innych dokumentów unijnych a także inicjowanie działań

instytucji UE poprzez sporządzanie opinii z inicjatywy własnej.

 

Krzysztof Balon, który jest członkiem EKES z rekomendacji WRZOS od 2010 r., od początku kadencji 2020-2025 zasiada w Prezydium Komitetu, jak również w Prezydium Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO). Krzysztof Balon został wybrany na funkcję przewodniczącego stałej Tematycznej Grupy Analitycznej ds. Usług Świadczonych w Interesie Ogólnym.

Jest też członkiem Grupy ad hoc ds. Semestru Europejskiego, członkiem Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) i Kategorii Ekonomia Społeczna.

 

Agresja Rosji na Ukrainie aktem agresji w stosunku do Unii Europejskiej

Ще не вмерла Українa!

Napaść Rosji na Ukrainę spotkała się z powszechnym potępieniem również w ramach działań Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Polska delegacja w EKES we współpracy z Koleżankami i Kolegami z innych państw członkowskich przygotowała projekt rezolucji, która ma zostać przyjęta podczas najbliższego posiedzenia plenarnego 23-24 marca 2022 r., podkreślającej konieczność otwarcia szybkiej ścieżki do integracji Ukrainy w UE. Polska delegacja zaproponowała również jak najszybsze zorganizowanie na terenach Polski graniczących z Ukrainą konferencji koordynującej pomoc dla Ukrainy ze strony organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Rosyjska agresja, wywołana nią największa od II wojny światowej fala uchodźctwa oraz wkład UE do powojennej odbudowy Ukrainy i jej integracja w UE zdominowały również bieżące prace EKES, w tym obie opinie, których sprawozdawcą jest Krzysztof Balon: dotyczącą nowych propozycji pakietów legislacyjnych: pakiet Unii Bezpieczeństwa – pakiet Schengen oraz dotyczącą polityki spójności.

 

Unia Europejska w 2021 r.

Pod linkiem:

https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2021/pl/ można zapoznać się z raportem Komisji Europejskiej: Unia Europejska w roku 2021 w języku polskim.

 

Kronika aktywności: 16 lutego – 15 marca 2022 r.
17 lutego, zdalnie: spotkanie robocze z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej REGIO Komisji Europejskiej

dotyczące opinii ECO 579: 8. Sprawozdanie Komisji Europejskiej nt. polityki spójności

18 lutego, zdalnie: Grupa ds. Semestru Europejskiego

22 lutego, Bruksela: Prezydium EKES

23 lutego, Bruksela: Grupa III EKES

23 lutego, Bruksela: posiedzenie plenarne

24 lutego, Bruksela: posiedzenie plenarne

24 lutego, Bruksela: konferencja podsumowująca udział EKES w Konferencji o Przyszłości Europy (CoFoE)

25 lutego, Bruksela: wysłuchanie i pierwsze posiedzenie Grupy Analitycznej ds. opinii SOC 710:

Pakiet Unii Bezpieczeństwa – Pakiet Schengen, w roli sprawozdawcy opinii

28 lutego-1 marca, Rouen (Francja): reprezentowanie EKES podczas nieformalnego spotkania ministrów

państw członkowskich odpowiedzialnych za politykę spójności w ramach francuskiej prezydencji UE

2 marca, Paryż (Francja): konferencja klimatyczna i nadzwyczajne posiedzenie Grupy III

3 marca, Bruksela: Prezydium Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i

Społecznej (ECO)

3 marca, Bruksela: Sekcja ECO

8 marca, Bruksela: drugie posiedzenie Grupy Analitycznej INT 972 – opinia dotycząca planu działania Komisji Europejskiej na rzecz gospodarki społecznej

9 marca, Bruksela: pierwsze posiedzenie Grupy Analitycznej ds. opinii ECO 579: 8. Sprawozdanie Komisji

Europejskiej nt. polityki spójności, w roli sprawozdawcy opinii

14 marca, Bruksela: drugie posiedzenie Grupy Analitycznej ds. opinii SOC 710: Pakiet Unii Bezpieczeństwa – Pakiet Schengen, w roli sprawozdawcy opinii.

 

Inne aktualności z prac EKES: https://www.eesc.europa.eu/pl/news-media/news

Informacje organizacji członkowskich WRZOS
Chrześcijańska Służba Charytatywna: Pomagamy uchodźcom z Ukrainy

 

W piątek 4 marca trafili do Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej pierwsi uchodźcy z Ukrainy. Było to 37 osób, w tym 17 dzieci. Pierwszy raz stanęliśmy przed takim wyzwaniem. Sami nie dalibyśmy rady. Mieszkańcy Lubieszewa i okolic, jak i dotychczasowi goście ośrodka wsparli gości darami rzeczowymi.

W poniedziałek 14 marca do ośrodka Orion w Wiśle (woj. Śląskie) trafiła 18-osobowa rodzina z terenu objętego działaniami wojennymi. Pastor Dmytro Trebushkov wraz z małżonką prowadzi rodzinę zastępczą, w której opiekują się ośmiorgiem dzieci. Oprócz nich razem z małżeństwem przyjechały ich rodzone dzieci wraz ze swoimi pociechami. Niezmiernie cieszymy się, że rodzina znalazła schronienie właśnie u nas i mogą spędzać te trudne chwile razem, w jednym miejscu.

Więcej: https://bliskoserca.pl/aktualnosci/

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy, fot. Chrześcijańska Służba Społeczna
DFOP: Internetowa baza pozarządowego wsparcia Ukrainy na Dolnym Śląsku

Obywatele i obywatelki Ukrainy, którzy przybywają do Dolny Śląsk potrzebują naszej obywatelskiej i społecznej pomocy.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza dolnośląskie organizacje pozarządowe do uzupełniania tabeli, która będzie publicznie dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych pomocą na rzecz Ukrainy – Tworzymy bazę pomocową dolnośląskich NGO dla Ukrainy.

Więcej: https://www.facebook.com/events/536791164420355

Federacja FOSa: Pozarządowy zespół ds. uchodźców

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała Zespół ds. uchodźców, któremu przewodniczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący Rady.

Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W jego ramach powołano grupy tematyczne, które grupują organizacje świadczące konkretny rodzaj pomocy bądź te, które chcą świadczyć taką pomoc. Federacja FOSa odpowiada za obszar aktywizacji społecznej i zawodowej.

Federacja FOSa: Łączymy Siły dla Ukrainy

 

Federacja FOSa uruchomiła specjalną platformę wymiany informacji, gdzie pośredniczymy pomiędzy osobami, które chcą pomagać uchodźcom. Powstało specjalne wydarzenie w mediach społecznościowych pod nazwą „Łączymy siły dla Ukrainy”. Dzięki platformie tworzymy i aktualizujemy listę z formami pomocy dostosowanymi do aktualnie pojawiających się potrzeb.

Federacja FOSa zorganizowała również happening muzyczny w intencji pokoju, który odbył się 16 marca na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie. W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy projektów naszej Federacji, a także mieszkańcy Olsztyna. Każdy mógł posłuchać muzyki na żywo – w tym w wykonaniu muzyków ukraińskich. Wystąpili również olsztyńscy artyści, w tym Ania Broda.

Happening Ukraina, fot. Michał Kupisz
Federacja FOSa: Wsparcie interwencyjne Rad Senorów

Federacja FOSa realizuje projekt „Rady Seniorów ReAktywacja” finansowany z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”, w którym partnerem jest Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To kolejne przedsięwzięcie, w którym FOSa współpracuje z seniorami. Wsparciem w powstawaniu i rozwoju rad seniorów Federacja FOSa zajmuje się od kilkunastu lat.
Celem projektu „Rady Seniorów ReAktywacja” jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii wśród grupy liderów seniorskich, szczególnie członków i członkiń gminnych i powiatowych rad seniorów poprzez wzmocnienie ich kompetencji i motywacji do działania.

Federacja FOSa: Nowa kadencja Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

W dniu 15 marca nastąpiła uroczysta inauguracja Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego drugiej kadencji. Nowa Rada wybrana została w demokratycznych wyborach, tworzą ją przedstawiciele 19 na 21 powiatów oraz kilku organizacji seniorskich o zasięgu wojewódzkim. Podczas inauguracji ukonstytuował się zarząd Rady, przewodniczącą Rady wybrana została Wiesława Przybysz. Federacja FOSa towarzyszyła i wspierała proces wyborów Rady.

Więcej: https://federacjafosa.pl/nowa-kadencja-spolecznej-rady-seniorow/

Wybory nowej kadencji Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

fot. Adrian Kołakowski

Wokół deinstytucjonalizacji
Rafał Bakalarczyk dla ngo.pl: Perspektywy deinstytucjonalizacji w cieniu wojny

 

Deinstytucjonalizacja wsparcia różnych grup i rozwój usług społecznych w społeczności, wspierających niezależne życie przygotowywane są od dłuższego czasu. Oficjalne prace ruszyły na początku 2020 roku (choć oczywiście już znacznie wcześniej różne środowiska pozarządowe i rzecznicze o to zabiegały). Od tamtego czasu pojawiły się nowe okoliczności zewnętrzne, które mocno przesunęły kontekst rozmowy na ten temat. Najpierw uderzenie pandemii, która nadal zbiera śmiertelne żniwa i niesie wiele negatywnych społecznych skutków, zaś obecnie wojna w Ukrainie.

Więcej: https://publicystyka.ngo.pl/perspektywy-deinstytucjonalizacji-w-cieniu-wojny

Demografia i polityka. Refleksje po spisie powszechnym

Jeśli teraz nie odpowiemy na wyzwania wynikające ze zmian w strukturze demograficznej polskiego społeczeństwa – to będziemy żyli w społeczeństwie nie tylko starszym, lecz też coraz silniej zatomizowanym, coraz bardziej nierównym ekonomicznie i coraz biedniejszym.

Dostępne jest już nagranie debaty online zorganizowanej przez Fundację Batorego „Demografia i polityka. Refleksje po spisie powszechnym”:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=346451757344939

Nieuniknione wyzwanie solidarności międzypokoleniowej

 

Komentarz Pawła Marczewskiego o wyzwaniach rozwojowych wynikających z malejącej liczebności i starzenia się Polek i Polaków:

https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/P.Marczewski_Nieuniknione.wyzwanie.solidarnosci.pdf

Darmowy Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków o zdrowiu psychicznym

 

Ebook jest częścią akcji społecznej, w ramach której oprócz poradnika powstały także inspirujące wywiady i materiały dziennikarskie o jednym z najważniejszym kryzysów, z którymi borykają się teraz nastolatki i ich rodzice.

Poradnik do pobrania – kliknij poniżej (w okładkę Pomocnika):

Wiadomości ważne dla sektora pozarządowego i socjalnego
ważne! Specustawa o pomocy Ukrainie: Najważniejsze uprawnienia obywateli Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zawiera przede wszystkim przepisy skierowane bezpośrednio do uchodźców i uchodźczyń. Warto jednak, żeby również organizacje pozarządowe orientowały się w przepisach ustawy skierowanych do tych osób, ponieważ dzięki temu oferowana przez NGO-sy pomoc będzie skuteczniejsza. Organizacje mogą też odegrać ważną rolę w informowaniu o uprawnieniach wynikających z ustawy.

Więcej: https://publicystyka.ngo.pl/specustawa-o-pomocy-ukrainie-najwazniejsze-uprawnienia-obywateli-ukrainy

Apel do Komisji Europejskiej w związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym wojną w Ukrainie

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych apeluje do Komisji Europejskiej o systemowe włączenie organizacji w system zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach, a także o zapewnienie puli środków przeznaczonej dla organizacji społecznych, które jako pierwsze odpowiedziały na potrzeby osób uchodźczych przybywających do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Organizacje zwracają uwagę na olbrzymie obciążenie, z jakim mierzą się obecnie, w związku z koniecznością zabezpieczenia personelu i środków finansowych niezbędnych do działania, jednocześnie nadal zmagając się z następstwami pandemii. Dlatego tak ważne jest, aby Komisja Europejska zagwarantowała, że wsparcie finansowe popłynie nie tylko do instytucji publicznych, ale przede wszystkim do organizacji trzeciego sektora.

Pełny tekst apelu: https://ofop.eu/apel-do-komisji-europejskiej-w-zwiazku-z-kryzysem-humanitarnym-spowodowanym-wojna-w-ukrainie/

Anna Dąbrowska dla ngo.pl: Zanim rozpoczniesz projekt integracyjny dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, pamiętaj o pewnych zasadach

 

Za chwilę wszyscy staniemy się ekspertami od migracji, uchodźctwa, pomocy humanitarnej i integracji społecznej. Powstaną nowe organizacje zajmujące się wspieraniem uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce, dialogiem, edukacją. Zanim wsiąkniemy w swoje „najlepsze na świecie projekty integracyjne” za miliony od rządu (tego i innych), jako praktyczka przypomnę pryncypia tej pracy.

Więcej: https://publicystyka.ngo.pl/anna-dabrowska-zanim-rozpoczniesz-projekt-integracyjny-dla-uchodzczyn-i-uchodzcow-z-ukrainy-pamietaj-o-pewnych-zasadach

Dobre praktyki i pomocne materiały dotyczące wsparcia udzielanego uchodźcom z Ukrainy

Organizowanie miejsc noclegowych/pobytowych

 • Pomagamy uchodźcom automatycznie znaleźć bezpłatne miejsce noclegowe oferowane przez osoby i instytucje chcące nieść pomoc. Poprzez platformę można zgłaszać mieszkania/lokale oraz zgłaszać potrzeby mieszkaniowe: https://uasos.org

 

 • Warszawska Grupa Zasoby – łącząca osoby udostępniające noclegi oraz osoby z Ukrainy poszukujących noclegu: https://grupazasoby.pl/
  https://www.facebook.com/groups/zasobygrupa
 • EU4UA: łączenie ukraińskich uchodźców z europejskimi gospodarzami:
  https://pl.eu4ua.org
 • Fairbnb.coop uruchamia globalną inicjatywę uchodźczą w odpowiedzi na kryzys humanitarny w Ukrainie
  Fairbnb.coop jest europejską spółdzielczą platformą cyfrową skoncentrowaną na solidarności i społecznościach, od jakiegoś czasu pracowaliśmy nad wersją naszej platformy, z której mogłyby korzystać organizacje non-profit i organizacje humanitarne, aby znaleźć wolontariuszy, którzy mogliby przyjąć uchodźców: https://fairbnb.coop/pl/wsparcie-dla-uchodzcow/

Bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej Squla dla dzieci z Ukrainy

Squla otworzyła swoją platformę dla wszystkich ukraińskich dzieci. Z bezpłatnych dostępów skorzystać może każdy – organizacje non-profit, szkoły, urzędy oraz osoby prywatne, które mają pod opieką rodziny z Ukrainy: https://publicystyka.ngo.pl/bezplatny-dostep-do-platformy-edukacyjnej-squla-dla-dzieci-z-ukrainy

Lista wsparcia dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami

Wśród tysięcy uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy są też dzieci i osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Gdzie i jakie mogą otrzymać wsparcie w Polsce? Tworzymy listę takich miejsc, grup i organizacji na portalu Niepelnosprawni.pl. Lista jest stale aktualizowana: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

Pięć zasad bezpieczeństwa dla uciekających przed wojną w Ukrainie

https://warszawa19115.pl/documents/20184/3324046/5+zasad+bezpieczeństwa+dla+uciekającyh+przed+wojną+na+Ukrainie/1915a6c9-1d01-407b-8c57-992d34dffdc8

 

Kompendium zasobów na temat pomocy osobom objętym wojną w Ukrainie

Informacje o szkoleniach dla pomagaczy, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, materiały przydatne dla nauczycieli, zbiórki, pomoc mieszkaniowa i wskazówki dla goszczących u siebie osoby z Ukrainy: https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/kompendium-zasobow-nt-pomocy-osobom-objetym-wojna-w-ukrainie.html

 

Aplikacja mobilna Spółdzielni PZL (https://plz.pl/) i panel administracyjny dla organizacji działających w akcjach pomocowych dla Ukrainy (bezpłatnie). Koordynacja działań w organizacji, cyfrowy identyfikator wolontariusza/ koordynatora oraz możliwość skanowania kart smartfonami, czat indywidualny i grupowy, indywidualny dostęp do danych, rejestracja zdarzeń, budowanie bazy i tożsamości organizacji.
Kontakt: Aleksandra Gara, mail: aleksandra.gara@zgosa.com

Narzędziownik dla samorządów: Jak przyjmować i integrować uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy
Narzędziownik to garść wskazówek i pomysłów przygotowanych przez ekspertki i ekspertów z organizacji, które od przynajmniej 10 lat pracują̨ z migrantami i migrantkami obecnymi w Polsce. Zawiera on sugestie i dobre praktyki dotyczące ich integracji, wskazując: co działa lub może zadziałać, czego warto unikać, bo praktyka pokazuje, że nie zadziała i może tworzyć kolejne problemy, gdzie są̨ potencjalne sojusze oraz możliwości, z których można skorzystać́, a gdzie są̨ niebezpieczeństwa, których warto uniknąć.
Więcej: https://konsorcjum.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/narzedziownik-integracji-dla-samorzadow.pdf

Wsparcie dla organizacji pomagających uchodźcom z Ukrainy od ekspertów Google

Jeśli twoja organizacja pomaga uchodźcom, eksperci Google udzielą Ci wsparcia i osobiście wprowadzą rozwiązania technologiczne,

które pomogą sprawnie porozumieć się z cudzoziemcami, nawet gdy nie znasz ich języka.

Więcej: https://rsvp.withgoogle.com/events/wsparcie-dla-organizacji

Jak tłumaczyć rozmowy ukraińsko-polskie? Tłumacz Google – instrukcja

Popularny Tłumacz Google ma kluczową funkcję dla wszystkich, którzy potrzebują teraz porozumieć się z osobami uciekającymi przed wojną z Ukrainy do Polski. Teksty, dokumenty, a co najważniejsze rozmowy, można tłumaczyć z pomocą smartfona.

Więcej: https://sektor3-0.pl/blog/jak-tlumaczyc-rozmowy-ukrainsko-polskie-tlumacz-google-instrukcja/

Klon/Jawor: Kondycja organizacji pozarządowych 2021 – najważniejsze fakty

Organizacje społeczne to ogromna siła, która ciągle działa. W spokojnych i w niespokojnych czasach. Od ponad 20 lat Stowarzyszenie Klon/Jawor pomaga organizacjom pomagać. Także realizując badania sektora społecznego, obserwując jego mocne i słabe strony, proponując zmiany oparte na danych.

W najnowszym raporcie znajdziesz najważniejsze fakty o aktualnej sytuacji polskich fundacji i stowarzyszeń, stanie ich finansów, kluczowych problemach organizacji i wpływie pandemii na sektor społeczny w Polsce.
W rozszerzonej wersji raportu, którą opracowujemy, zobaczysz te dane (i wiele więcej) na tle wyników z poprzednich edycji badania, pogłębione analizy oraz komentarze eksperckie, które pomagają w interpretacji danych.
Raport „Kondycja organizacji pozarządowych 2021 – najważniejsze fakty” do pobrania: https://kondycja.ngo.pl

Bezpłatne szkolenia audytowania dostępności

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oferuje bezpłatne szkolenia audytowania w zakresie dostępności: cyfrowej, architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych działających statutowo na rzecz osób z niepełnosprawnościami zwłaszcza z terenu województw: zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, podlaskiego.

Więcej: https://firr.org.pl/2021/11/16/mocna-ngo-czyli-bezplatne-szkolenia-audytowania-dostepnosci-rekrutacja/

Konkursy, finansowanie działań organizacji
Konkurs: Lokalne Partnerstwa PAFW – także dla Ukrainy

 

Organizacje i instytucje działające w gminach do 50 tys. mieszkańców mogą stworzyć partnerstwa na rzecz dobra wspólnego. W ramach programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” wezmą udział w tutoringu, a następnie mogą zdobyć grant do 20 tysięcy złotych na partnerskie działania.
Realizowane projekty będą mogły obejmować również wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Termin zgłoszeń: 28 marca 2022 r.

Więcej: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/o-programie/

Konkurs w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Trwa II konkurs na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. W konkursie wspierane będą między innymi działania na rzecz zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym, a także na rzecz ochrony praw człowieka i różnorodności społecznej. Działania w ramach projektów mogą także dotyczyć wspierania osób przybyłych z Ukrainy.

W ramach konkursu będzie można pozyskać granty na realizację projektów w 3 obszarach:

 • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)
 • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
 • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
  Dodatkowo będzie można się ubiegać o środki na rozwój instytucjonalny w obszarze 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

 

Nabór wniosków trwa do 29 marca 2022 r., do godz. 12.00.

Więcej: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/

Narodowy Instytut Wolności: Ogłoszenie o wstrzymaniu przyjmowania ofert na realizację zadania publicznego ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy

W związku z ogłoszeniem możliwości realizacji zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, pragniemy poinformować o wstrzymaniu przyjmowania ofert na realizację zadania publicznego.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Newsletter został przygotowany przez

Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS),
ul. Oleandrów 6, 00-629, Warszawa,
wrzos@wrzos.org.plwww.wrzos.org.pl

Kontakt w sprawie newslettera: agnieszka.deja@wrzos.org.pl

 

Możesz anulować subskrypcję lub zmienić dane kontaktowe w dowolnym czasie.
 

Wysłano dzięki: