Aktualności

Zapraszamy na dalsze bezpłatne szkolenia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na dalsze bezpłatne szkolenia organizowanych w ramach projektu” Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikiem projektu może być każda osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej z województwa zachodniopomorskiego, w tym członek zarządu, pracownik, wolontariusz.           

30.07-01.08.2021r. „ Analiza finansowa organizacji pozarządowej. Mielno Hotel„ Floryn”. Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

 03-05.09.2021r. „Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

 03-05.09.2021r„Prawo gospodarcze-Jak zbudować finansową niezależność, organizacji?” Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca- Michał Michałowski,

 03-05.09.2021r Ekonomia w praktyce organizacji pozarządowych -PR w NGO”, Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca-Anna Kolmer.

 10-12.09.2021r. Analiza finansowa organizacji pozarządowej. Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

 17-19.09.2021r. Analiza finansowa organizacji pozarządowej. Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

 24-26.09.2021r. ” Ekonomia w praktyce organizacji pozarządowych- zarządzanie strategiczne„ .Barlinek Hotel „Barlinek”.Wykładowca Dariusz Rutkowski.

 01-03.10.2021r.Analiza finansowa organizacji pozarządowej- temat II. Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

 08-10.10.2021r. Prawo gospodarcze-Jak zbudować finansową niezależność, organizacji?”, Mielno Hotel „Floryn”, Wykładowca- Michał Michałowski.

 08-10.10.2021r.  „Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Mielno Hotel „Floryn”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

 15-17.10.2021r. Prawo gospodarcze-Jak zbudować finansową niezależność, organizacji?”, Mielno Hotel „Floryn”, Wykładowca- Michał Michałowski.

 15-17.10.2021r. „Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Mielno Hotel „Floryn”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

 22-24.10.2021r. Prawo gospodarcze-Jak zbudować finansową niezależność, organizacji?”, Mielno Hotel „Floryn”, Wykładowca- Michał Michałowski.

 22-24.10.2021r. „Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Mielno Hotel „Floryn”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

22-24.10.20121r. “Ekonomia z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny”   Mielno, Wykładowca: Sebastian Kołodziejczak.

29-31.10.2021r. Analiza finansowa organizacji pozarządowej. Mielno, Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

29-31.10.2021r. „Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Mielno Hotel „Floryn”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

29-31.10.2021r. “Ekonomia z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny” Świnoujście, Wykładowca: Sebastian Kołodziejczak.

05-07.11.2021r. “Ekonomia z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny” Barlinek, Hotel „Barlinek”, Wykładowca: Sebastian Kołodziejczak.

05-07.11.2021r. Prawo gospodarcze-Jak zbudować finansową niezależność, organizacji?”, Barlinek Hotel „Barlinek”, Wykładowca- Michał Michałowski.

05-07.11.2021r. Ekonomia w praktyce organizacji pozarządowych -PR w NGO”, Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca-Anna Kolmer.

05-07.11.2021r. . Analiza finansowa organizacji pozarządowej.Barlinek, Świnoujście. Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

12-14.11.2021r. Analiza finansowa organizacji pozarządowej.Barlinek, Hotel „Barlinek” Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

12-14.11.2021r. Prawo gospodarcze-Jak zbudować finansową niezależność, organizacji?”, Barlinek Hotel „Barlinek”, Wykładowca- Michał Michałowski.

12-14.11.2021r.„Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Mielno Hotel „Barlinek”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

12-14.11.2021r.“Ekonomia z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny” Świnoujście, Wykładowca: Sebastian Kołodziejczak.

19-21.11.2021r. Analiza finansowa organizacji pozarządowej.Barlinek, Hotel „Barlinek” Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

19-21.11.2021r. .„Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Mielno Hotel „Barlinek”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

19-21.11.2021r. .“Ekonomia z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny” Świnoujście, Wykładowca: Sebastian Kołodziejczak.

26-28.11.2021r.“Ekonomia z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny” Mielno, Wykładowca: Sebastian Kołodziejczak.

03-05.12.2021r. Analiza finansowa organizacji pozarządowej.Barlinek, Hotel „Barlinek” Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

03-05.12.2021r. „Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Mielno Hotel „Barlinek”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

03-05.12.2021r. “Ekonomia z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny” Świnoujście. Wykładowca: Sebastian Kołodziejczak.

                                                                                                       

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów i przesłanie na adres e-mail:  kontakt@zafos.pl Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami w standardowych godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.Pytania można kierować również pod numer: +48 510 848 114.

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o nie korzystaniu ze wsparcia w takim samym zakresie 2,16

Harmonogram szkoleń