Aktualności

Udział ZaFOS”-u w V zjeździe Szkoły Menedżerów Organizacji Socjalnych.

14-16 września odbył się we Wrocławiu V zjazd w ramach Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych. Tematyka obejmowała Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem deinstytucjonalizacji oraz obecne prace rządowe w sferze usług społecznych. W ramach szkolenia odbyły się także 2 wizyty studyjne w organizacjach członkowskich należących do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: w Stowarzyszeniu Tratwa i w fundacji Teatr Układ Formalny.

Szkoła Menadżerów Organizacji Socjalnych została zorganizowana w ramach projektu „SOS-Silne Organizacje Socjalne” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.