Aktualności

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych zaprasza na konfrencję podsumowującą projekt „Pokonać COVID w szkole”

Projekt  dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach: Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

„Dieses Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen
des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania)“

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych  zaprasza na konfrencję podsumowującą projekt „Pokonać COVID w szkole”-nowoczesna szkoła –pozytywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji.

Konferencja odbędzie się w formie online 22 czerwca 2021r. w godz. 15.30-17.45 za pośrednictwem platformy Zoom. Poniżej  link umożliwiający zarejestrowanie się i udział w spotkaniu /klikając w link proszę postępować  zgodnie ze wskazaniami Państwa oprogramowania – nie ma konieczności instalacji oprogramowania/. 

https://zoom.us/meeting/register/tJcsf-Gppj0iGNN4-Iz0LabtF6eNOfUNo4Od

W razie problemów – kontakt z opiekunem IT: +48 515-258-506

e-mail: interreg.zafos@onet.pl

W programie konferencji :

  • otwarcie konferencji – Iwona Żukiert – Prezes Zarządu ZAFOS
  • podsumowanie paneli tematycznych przez ekspertów.
  • dyskusja