Aktualności

Pomoc prawna i obywatelska będzie udzielana wyłącznie przy pomocy środków porozumiewania się na odległość!

ZaFOS w ramach zadania: „Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2020 r.” -Trzy punkty nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

 Od stycznia tego roku mamy dwa punkty z nieodpłatną pomocą obywatelską (NPO) oraz jeden nieodpłatną pomocą prawną (NPP):

 

  • NPO nr 9 budynek Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pok. 57;

poniedziałek-piątek w godz. 08:00-12:00

  • NPP nr 14 budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 4;

poniedziałek- piątek w godz. 08:00-12:00

  • NPO nr 16 budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 4;

poniedziałek- piątek w godz. 16:00-20:00

Przypominamy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie będzie udzielane wyłącznie przy pomocy środków porozumienia się na odległość!

Tutaj otrzymasz :WNIOSEK O NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc(2).pdf

Skan lub zdjęcie podpisanego pisma wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres mrk@um.szczecin.pl w tytule wpisując „Nieodpłatna pomoc prawna -XX” gdzie XX stanowi Państwa inicjały (pierwsza litera imienia i nazwiska).

W celu ułatwienia pracy osób świadczących porady prosimy o wpisywanie w treści wniosku nr. telefonu oraz dni tygodnia oraz zakresu godzin, w których chcą Państwo otrzymać poradę. Porady świadczone są od poniedziałku do piątku między godz. 8:00 a 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w czasie zawieszenia udzielania ich bezpośrednio mogą Państwo dzwonić na numery telefonu Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów pod 91- 424 5075, 91-424 5027, od poniedziałku do piątku miedzy 7:30 a 15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

__________________________________________________________________________