Aktualności

Podsumowanie projektu pn. Budowanie społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku

W ramach realizowanego przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS projektu pn..Budowanie społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku, osiągnięto następujące rezultaty:

 • 12 seniorów uczestniczyło w każdym zjeździe szkoleniowym.
 • 113 osób wzięło udział w szkoleniach wyjazdowych.
 • Zrealizowano 20 h lekcyjnych szkoleń podczas jednego zjazdu szkoleniowego. Szkolenia z zakresu funkcjonowania grup obywatelskich i organizacji pozarządowych realizowana.
 • Łącznie zrealizowano 240 h lekcyjnych szkoleń z zakresu funkcjonowania grup obywatelskich i organizacji pozarządowych
 • Odbyło się 12 weekendowych zjazdów szkoleniowych (piątek, sobota, niedziela)
 • 113 osób nabyło nowe kompetencji w zakresie zarządzania NGO, pisania i rozliczania projektów, księgowości, Public relations, wolontariat i Rady Senioralne.
 • 6 osób w wieku 60+ weszło w skład grupy kabaretowej.
 • Odbyło się 28 h zegarowych prób kabaretowych.
 • 6 osób udoskonaliło sztukę teatralną.
 • Skecz pn. „Senior-i-ta ta-ta-ta-M byli” został zaprezentowany w 20 instytucjach.
 • Nagrany został 1 film ze skeczem, który upubliczniony został na youtubie.
 • 1174 odtworzeń z nagranego skeczu „Seniori-ta ta-ta-ta-M byli” upublicznionego na youtubie oraz stronie zafos.pl
 • 5 podpisanych umów wolontariackich.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020