Aktualności

Zadanie Publiczne: Budowanie społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zwiększenia aktywności społecznej osób w wieku 60+ z województwa zachodniopomorskiego, jego celem będzie wzmocnienie roli i miejsca osób starszych w środowisku poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz aktywizowanie osób 60+ w funkcjonowaniu grup obywatelskich i organizacji pozarządowych.

Adresatami zadania będzie 80 seniorów zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

W trakcie trwania projektu przewiduje się realizację następujących działań:

  • Szkolenia z zakresu funkcjonowania grup obywatelskich i organizacji pozarządowych
  • Założenie i funkcjonowanie grupy kabaretowej, która przygotuje i zaprezentuje w 20 instytucjach skecz pn. „Senior-i-ta ta-ta-ta-M byli”.

 

Głównymi rezultatami projektu będą:

  • Nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania NGO, pisania i rozliczania projektów, księgowości, public relations, wolontariat i Rady Senioralne.
  • Zmiany stereotypowego postrzegania starości i osób starszych.

 

Poprzez realizację ww. działania nastąpi realny wzrost aktywności społecznej seniorów, staną się oni aktywni w sferze partycypacji obywatelskich jak również wpływania pozytywnie na ich wizerunek. Nabędą nowe kompetencje i rozwiną umiejętności aktorskie, co bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie celu głównego ASOS tj. Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną publiczne.

Załącznik- Ulotka

Wartość projektu 178170.00 zł, w tym dotacja: 160170.00 zł.

Termin realizacji zadania publicznego
od 2019-03-01 do 2019-12-31