Aktualności

Szkolenia w ramach zadania publicznego „Silne organizacje na Pomorzu Zachodnim”

W związku z realizacją zadania publicznego „Silne organizacje na Pomorzu Zachodnim”, które jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS zaprasza do udziału w planowanych szkoleniach. Szkolenia kierowane są do pełnoletnich przedstawicieli (członków, członków zarządu, przedstawicieli, pracowników i wolontariuszy) organizacji pozarządowych (o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, w tym stowarzyszeń zwykłych) posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach niniejszego projektu do końca 2019 r. odbędzie się 20 zjazdów szkoleniowych z następującej tematyki:

  • zarządzania organizacją pozarządową – budowanie efektywnych zespołów,
  • księgowości dla organizacji pozarządowych – podstawy. Podstawy prawa bilansowego i podatkowego w działalności statutowej i gospodarczej w NGO dla nie finansistów,
  • przygotowywania wniosków o dofinansowanie (zadania publiczne, P FIO, A SOS, RPO WZ, PO WER),
  • rozliczania projektów,
  • PRu działalności organizacji społecznych.

W ramach szkoleń gwarantujemy:

– wyżywienie,

– zakwaterowanie,

– materiały edukacyjne,

– zwrot kosztów dojazdu

Pierwszeństwo w szkoleniach mają przedstawiciele organizacji: młodych oraz z siedzibą na terenie wiejskim.

Nie czekaj, zgłoś się już dziś na szkolenie. Wypełnij formularz i weź udział w profesjonalnych szkoleniach, które pomogą podnieść potencjał Twojej organizacji!

FORMULARZ JEST DOSTĘPNY TUTAJ -> Formularz rekrutacyjny