Aktualności

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie nt. Prawa gospodarczego

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie nt. Prawa gospodarczego – Jak zbudować finansową niezależność organizacji?, które odbędzie się w dniach 26-28.01.2018r. w Bornym Sulinowie. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego” i skierowane do:
a) członków,
b) osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź umowy cywilnoprawne lub
c) wolontariuszy pracujących na rzecz
– organizacji pozarządowych.

W ramach szkoleń uczestnicy mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe.
Organizator refunduje także koszty dojazdu do miejsca szkolenia do kwoty najtańszego biletu komunikacji publicznej na danej trasie.

Program szkolenia w ramach jednego bloku szkoleniowego

Liczba godzin: 24 godziny lekcyjne w czasie jednego zjazdu, łącznie 48 godzin lekcyjnych w czasie dwóch zjazdów.

Program zjazd I 26-28.01.2018r. – Borne Sulinowo, Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy “MARINA”, ul. Jeziorna 9.

 1. Źródła prawa gospodarczego.
 2. Pojęcie i rodzaje działalności
  – działalność statutowa (odpłatna, nieodpłatna)
  – działalność gospodarcza.
 3. Fundacja i Stowarzyszenie jako podmioty uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej – wymogi, różnice i podstawa prawna;
 4. Zakładanie działalności gospodarczej
  czy w ogóle warto – plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO;
  – jak zacząć – pierwsze decyzje, biznesplan, kalkulacja, opłacalność, koszty stałe, zysk;
  – wymogi rejestrowe – formalne aspekty rejestracji działalności gospodarczej,
  – warsztaty – wypełnianie podstawowych formularzy rejestrowych;

Program zjazd II 16-18.02.2018r.  Barlinek, Hotel Barlinek, ul, Jeziorna 14.

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej
  – formy prowadzenia działalności gospodarczej: działalność wyodrębniona i niewyodrębniona;
  – kasa fiskalna i inne niezbędne wyposażenie i oprogramowanie;
  – rejestracja i dokumentowanie transakcji,
  – sprawozdawczość finansowa;
 2. Podatki
  – podatek dochodowy;
  – podatek VAT;
 3. Umowa sprzedaży i odpowiedzialność sprzedającego
  – podstawowe elementy umowy sprzedaży;
  – rękojmia i gwarancja;
 4. Likwidacja działalności gospodarczej
  – zasady likwidacji działalności gospodarczej;
  – obowiązki rejestrowe;
 5. Regulacja działalności w Polsce i w Unii Europejskiej
 6. Mechanizm konsultowania dokumentów – wpływ organizacji pozarządowych na proces stanowienia prawa.

SYLWETKA PROWADZĄCEGO
Michał Michałowski
– radca prawny. Absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, w 2012 roku wpisany na listę radców prawnych. W roku 2002 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W latach 2002 – 2006 pracował w dziale windykacji Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinie. W latach 2006 – 2010 odbył praktykę zawodową w Kancelarii Radów Prawnych Hanna Durka – Jacek Petri spółka cywilna w Szczecinie na stanowisku asystenta radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w szczególności w prawie rodzinnym, w prawie gospodarczym oraz zajmuje się kompleksową obsługą wspólnot mieszkaniowych i windykacją należności. W wolnym czasie miłośnik turystyki kajakowej, nurkowania oraz zapalony kibic piłkarski.

W załączeniu:
1. Formularz rekrutacyjny;
2. Oświadczenie uczestnika projektu;
3. Ankieta potrzeb szkoleniowych;
4. Harmonogram szkolenia.