Aktualności

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego”.

Najbliższe szkolenia:
– Prawo gospodarcze – 17-19.11.2017r. – Borne Sulinowo.
– Promocja organizacji pozarządowych  – 24-26.11.2017r.  – Anna Kolmer.
– Planowanie strategiczne podmiotów ekonomii społecznej – 17-19.11.2017r. – Dariusz Rutkowski.
– Promocja organizacji pozarządowych  – 01-03.12.2017r. – Świnoujście.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów i przesłanie na adres e-mail: kontakt@zafos.pl.

W załączeniu:
1. Formularz rekrutacyjny;
2. Oświadczenie uczestnika projektu;
3. Ankieta potrzeb szkoleniowych;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020