Aktualności

Szkolenie „Planowanie Strategiczne” – 20-22.10.2017r.

W dniach 20-22.10.2017r. w Bornym Sulinowie odbyło się szkolenie nt. Planowanie strategiczne w podmiotach ekonomii społecznej. Przywództwo i style kierowania zorganizowane w ramach projektu Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego.
Szkolenie prowadził Dariusz Rutkowski.

Podczas szkolenia omówiono m.in. Etapy zarządzania strategicznego, główne pojęcia w zarządzaniu strategicznym, wybór stylu kierowania w zależności od cech przywódcy, cech organizacji, od sytuacji w organizacji, zmiana stylu kierowania, Planowanie strategiczne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020