Aktualności

Odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych

Odbyło się kolejne spotkanie 03-05.11.2017 w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego”. W Świnoujściu członkowie organizacji pozarządowych podnosili swoje kompetencje w zakresie ekonomii przedsiębiorstwa- PR w organizacjach pozarządowych i budowanie ich wizerunku.