Aktualności

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 5/2017/ZaFOS

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 9.08.2017r. na świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, poczęstunku oraz wynajmu sal prezentujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (załącznik).

Protokół z zapytania ofertowego nr 5/2017/ZaFOS