Aktualności

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 1/2017/ZaFOS, 2/2017/ZaFOS, 3/2017/ZaFOS, 4/2017/ZaFOS, ,

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że w odpowiedzi na zapytania ofertowe z dnia 3.08.2017r. na świadczenie usług trenerskich prezentujemy informację o wyborze najkorzystniejszych ofert (załączniki).

  1. Protokół z zapytania ofertowego nr 1/2017/ZaFOS
  2. Protokół z zapytania ofertowego nr 2/2017/ZaFOS
  3. Protokół z zapytania ofertowego nr 3/2017/ZaFOS
  4. Protokół z zapytania ofertowego nr 4/2017/ZaFOS