Aktualności

Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA CENĘ nr 1/7.1/2017 transport uczestników staży w powiecie kołobrzeskim

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 3 uczestników projektu „profesjONalista”, którzy będą odbywali staż zawodowy w okresie  od 22.03.2017 do 21.06.2017 r.  – łącznie 63 dni robocze. Staże realizowane w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w trakcie których należy zabezpieczyć przejazd z miejsca zamieszkania uczestnika stażu na miejsce jego odbywania i z powrotem.
Uczestnikom projektu należy zapewnić bezpieczny dojazd na staż transportem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami na następujących trasach:

  1. Dargocice – przyjazd na godz. 7.00 ul. Mazowiecka 29, Kołobrzeg odjazd 14:15 – Dargocice – 50 km – 1 osoba
  2. Stary Borek – Białokury – przyjazd na godz. 7.00 Włościbórz 1, Wrzosowo, odjazd 15:10 Białokury –Stary Borek – 2 osoby

Sposób przeprowadzenia rozeznania
Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie www.zafos.pl, oraz przesłano drogą e-mailową do potencjalnych oferentów: Express Bus – Kołobrzeg, Kołobrzeg TAXI 53, FIRMA SIM TRANS S C, Usługi Turystyczne „MAGIC TRAVEL” Mirosław Duńczak, TOP-BUS Marian Jaremij.

Termin realizacji/wykonania zamówienia
Usługa realizowana łącznie przez 63 dni roboczych okresie 22.03.2017 – 21.06.2017 r.

Wartość zamówienia z godnie z budżetem: 300,00 zł brutto za dzień (słownie: trzysta złotych brutto)

Informacje dotyczące ofert cenowych uzyskano od:

LP Nazwa Oferenta Adres Cena brutto Oferty za miesiąc wynajmu biura
1. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” ul. Warszawska 15
78-100 Kołobrzeg
450,00 zł
2. TOP-BUS Marian Jaremij ul. Ks. Alojzego Wyciślika 10 78-123 Siemyśl 370,00 zł
3. Usługi Turystyczne „MAGIC TRAWEL” Mirosław Duńczak ul. Złota11C/18
78-100 Kołobrzeg
590,00 zł

Informacje uzyskano w dniach: od 17.03.2017 r. do 21.03.2017 r.
Wybrano Wykonawcę – nazwa i adres:
TOP-BUS Marian Jaremij ul. Ks. Alojzego Wyciślika 10, 78-123 Siemyśl
Oferowana cena – 370,00 zł

Uzasadnienie wyboru Oferty najkorzystniejszej: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową.