Aktualności

Inkubator pomysłów na ludzką miarę – wsparcie dla osób zależnych

W poniedziałek 6 lutego w Szczecinie odbyło się spotkanie „Innowacyjny Mikser” dot. inkubacji pomysłów na innowacje społeczne dla osób zależnych i ich opiekunów w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Inkubowane pomysły otrzymają granty na ich przetestowanie. Na różnych etapach obecności w inkubatorze oferowane jest wsparcie w pracy nad pomysłem.

Fundacja Stocznia (Warszawa) oraz Laboratorium Innowacji Społecznych (Gdynia) szukają nowatorskich rozwiązań, które pomogą w podniesieniu jakości życia osób zależnych lub ich opiekunów w całej Polsce. Pomysł, bo o niego właśnie chodzi może dotyczyć zarówno produktu, usługi, procedury jak i sposobu organizacji działania, które pomaga osobom zależnym lub ich opiekunom. Idea powinna mieścić się w możliwości testowania w małym środowisku z możliwością rozpowszechnienia danego rozwiązania na większą skalę. O miejsce w inkubatorze może ubiegać się właściwie każdy: przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, osoby fizyczne. Osoby którym rozwiązanie ma służyć nie są ograniczone restrykcyjnymi przepisami. Chodzi o osoby z niepełnosprawnością (nie koniecznie posiadające orzeczenie), osoby starsze, samotne, zależne czasowo (np. będące w kryzysie) oraz opiekunowie w/w grup. Organizatorzy spotkania podkreślali żeby nie bać się słowa INNOWACJA, owszem ma być to nowość, jednak wprowadzenie innowacji może polegać na zmianie lub dodaniu jakiegoś elementu do istniejącego już rozwiązania, albo wprowadzeniu istniejących środków do innego środowiska.
Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy zawierający ogólne założenia pomysłu z informacją na jaki problem jest odpowiedzią.

W pierwszej fazie wybrani pomysłodawcy zapraszani są na spotkanie na którym rozmawiają o swoim zamyśle. Razem ze specjalistami opracowują plan rozwoju swojej innowacji oraz jej budżet. Następnie  prototyp  rozwiązania jest dopracowywany oraz planuje się, jak będzie wyglądało jego testowanie. W trzeciej fazie – testy prototypu innowacji, na które pomysłodawcy otrzymają granty (średnio 40 000 zł.), potrwają ok. 6 miesięcy.

 

Wnioski na innowacje można składać do 28 lutego
oraz od maja do czerwca w następnej edycji.

Więcej informacji na stronie internetowej.