Aktualności

Konsultacje publiczne dot. Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

Informujemy o nowej inicjatywie rządu utworzenia Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, pod którego skrzydła mają być oddane zadania III sektora: POŻYTEK PUBLICZNY, WOLONTARIAT (a zabrane spod władztwa Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Do 31 stycznia br. trwają konsultacje publiczne dot. projektu Ustawy w tej sprawie. W liście przewodnim z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy: „Brak przedstawienia uwag w wyznaczonym terminie zostanie uznany za rezygnację z przedstawienia stanowiska.”

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych uwag. Jako organizacja ZaFOS zrzeszająca na dzień dzisiejszy 92 organizacje zwracamy się do każdego z Członków ZaFOS z osobna o przedstawienie swojego stanowiska i przesłanie do biura ZaFOS do 20.01.2017. Po zebraniu opinii od Państwa przygotujemy i prześlemy wspólne stanowisko ZaFOS.

Niezależnie od działań Forum zachęcamy Państwa do indywidualnego zgłaszania uwag do projektu bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (na specjalnych drukach –> klik) na adres e-mail: konsultacje.ncrso@kprm.gov.pl lub przy pomocy elektronicznego formularza.

Dokumenty do analiz:

  1. List Przewodni
  2. Projekt Ustawy
  3. Uzasadnienie
  4. Skutki Regulacji