Aktualności

Praca kucharza, to praca zespołowa, dowiedzieli się o tym uczestnicy projektu „profesjONalista”

Dobiegły końca 3-dniowe Kołobrzeskie warsztaty motywująco-aktywizujące  w ramach projektu „profesjONalista”, którego celem jest zdobycie przez osoby z niepełnosprawnościami uprawnień w zawodzie KUCHARZA.

Jak dotąd grupa ma za sobą indywidualne spotkania ze specjalistami (tj. doradca zawodowy, psycholog, lider społeczny) przez których dla każdej osoby został przygotowany Indywidualny Plan Działania; a także spotkanie z lekarzem i uzyskanie orzeczenia: zdolny(a) do wykonywania pracy kucharza.

Warsztaty rozpoczęły się wzajemnym poznaniem uczestników. Każdy mógł usłyszeć o dotychczasowych doświadczeniach koleżanek i kolegów z grupy. Następnie trenowano umiejętności komunikacyjne potrzebne w pracy. Uczestnicy uczyli się kto to jest: słuchowiec, wzrokowiec, kinestetyk, by lepiej funkcjonować w kontaktach z innymi. Dowiedzieli się również, że 93 % komunikacji to mowa ciała i ton głosu, więc wcale nie słowa. Poznawali główny cel komunikacji, czyli dopasowanie i budowanie pozytywnych relacji, żeby jak najdłużej utrzymać się w zdobytej, wymarzonej pracy. Bo ludzie lubią pracować z takimi, którzy dadzą się lubić. Drugi dzień upłynął pod hasłem: cele i motywacja. Uczestnicy szkolenia poszukiwali skutecznych metod na pobudzanie motywacji i konsekwentne kroczenie do obranego celu. Wiele metod wyłuskano z dotychczasowych doświadczeń grupy. Przyszli  kucharze uczyli się chwalenia szefa i współpracowników. Pracowali ze swoimi  ograniczającymi przekonaniami przeformułowując je w kierunku tych wspierających. Trzeci dzień rozpoczął się tezą: praca kucharza, to praca zespołowa i choć początki były trudne finał szkolenia zaowocował zbudowaniem zgranej, przyjaznej, współpracującej drużyny. Mocne strony uczestników warsztatowych ćwiczeń zespołowych omawiano z dużą energią i podkreślano to, co może przydać się w pracy na przyszłym stanowisku w kuchni. Spotkanie zakończono informacją o równości pod względem płci i niepełnosprawności. Poinformowano przyszłych posiadaczy nowych uprawnień zawodowych o krokach interwencyjnych, jakie mogą podjąć w przypadku dyskryminacji w pracy.

Teraz przed uczestnikami szkolenie z BHP i początek zajęć teoretycznych przygotowujących do wykonywania nowego zawodu.

Zdjęcia z warsztatów

ciąg k

Projekt „profesjONalista” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego