Aktualności

Przyszli profesjONaliści rozpoczęli szkolenia

Ruszyły warsztaty motywująco-aktywizujące dla uczestników projektu profesjONalista. Pierwsza grupa z powiatu kołobrzeskiego szkolenia odbywać będzie w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS dołożyło starań aby miejsce warsztatów było architektonicznie dostosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu mogą również liczyć na bezpłatny transport na miejsce szkoleń, nie zabraknie też posiłku podczas warsztatów.

Warsztaty potrwają 3 dni. Uczestnicy projektu zapoznają się m.in. z zasadami autoprezentacji, technikami poszukiwania pracy oraz przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dowiedzą się także jak dążyć do postawionego sobie celu oraz jak stawiać czoło przeciwnością losu. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli również okazję zintegrować się, dzięki czemu bez obaw będą mogli przystąpić do szkoleń zawodowych w zawodzie KUCHARZ, które rozpoczną się już od  następnego tygodnia (05.12.2016 r.).

Harmonogram szkoleń

Życzymy powodzenia przyszłym profesjONalistą!

kolor-jpg

Projekt „profesjONalista” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego