28 listopada, 2016

Przyszli profesjONaliści rozpoczęli szkolenia

Ruszyły warsztaty motywująco-aktywizujące dla uczestników projektu profesjONalista. Pierwsza grupa z powiatu kołobrzeskiego szkolenia odbywać będzie w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej....
czytaj więcej