Aktualności

Trwają konsultacje ws. europejskiego filaru praw socjalnych

Do 31 grudnia br. można wysyłać uwagi dotyczące europejskiego filaru praw socjalnych. Zachęcamy wszystkie organizacje do wypowiedzi w tej sprawie. Celem filaru praw socjalnych jest sformułowanie kluczowych zasad, które będą wspierać sprawnie działające i sprawiedliwe rynki pracy oraz systemy bezpieczeństwa socjalnego.

17 października 2016 r. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS wzięło udział w debacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Warszawie ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. Debata jest elementem konsultacji na temat tego, czym powinien być europejski filar praw socjalnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Debaty organizowane są we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. W ten sposób EKES zamierza przede wszystkim informować o inicjatywie dotyczącej Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych oraz rozpocząć otwartą dyskusję na jego temat.

img_6657

 komitet-ekonomiczno-spoleczny
Tak wygląda kalendarz wydarzeń w sprawie filaru praw socjalnych:

9 września 2015 r. – Jean Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej zapowiedział utworzenie europejskiego filaru praw socjalnych.

Marzec 2016 r. – Komisja Europejska przedstawiła pierwszy wstępny zarys tego, czym powinien być europejski filar praw socjalnych i nastąpiło rozpoczęcie konsultacji społecznych, także w formie debat we wszystkich krajach członkowskich.

Grudzień 2016 r. – zakończenie konsultacji społecznych. Komisja Europejska (i ZaFOS) zachęca wszystkie organizacje do udzielenia najlepiej nie anonimowych odpowiedzi  (chyba, że naruszy to interesy organizacji) na postawione pytania oraz przekazanie wszelkich dodatkowych uwag do 31 grudnia 2016 r.

KLUCZOWE PYTANIA:

  1. Jakie kwestie uważają Państwo za najpilniejsze priorytety w dziedzinie zatrudnienia i sytuacji społecznej?
  2. W jaki sposób możemy uwzględnić istniejące w Europie różnice w zakresie zatrudnienia i sytuacji społecznej?
  3. Czy unijny dorobek jest wciąż aktualny i czy widza Państwo potrzebę dalszych działań na szczeblu UE?
  4. Jakie tendencje przeobrażą najbardziej rynki pracy i systemy bezpieczeństwa socjalnego?
  5. Jakie są najważniejsze zagrożenia i szanse związane z tymi tendencjami?
  6. Czy mogą Państwo wskazać już istniejące albo dopiero wprowadzane strategie polityczne, instytucje albo praktyki przedsiębiorstw, które mogą posłużyć, jako punkt odniesienia?
  7. Czy zgadzają się Państwo z opisanym w Komunikacie podejściem dotyczącym ustanowienia europejskiego filaru spraw socjalnych.
  8. Czy uważają Państwo za właściwe: zakres, dziedziny i zasady filaru, które zaproponowano w Komunikacie? Czy istnieją jakieś kwestie, które zostały pominięte lub nieodpowiednio potraktowane w dotychczasowych rozważaniach?
  9. Jakie dziedziny i zasady będą odgrywać najważniejszą rolę w ramach „odnowionej” konwergencji w strefie euro?

Odpowiedzi na pytana można udzielić poprzez wypełnienie internetowej ankiety lub przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną:

e-mail: EMPL-EUROPEAN-PILLAR-OF-SOCIAL-RIGHTS@ec.europa.eu

bądź pocztową na adres:

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion
Rue Joseph II, 27-00/120
B-1049 BRUXELLES

Po zatwierdzeniu filaru praw socjalnych stanie się on ramą  odniesienia umożliwiającą monitorowanie zatrudnienia i sytuacji społecznej w państwach członkowskich, przeprowadzenia reform na szczeblu krajowym oraz ukierunkowania nowej konwergencji w strefie euro. Naczelna zasada całościowego procesu, to holistyczne spojrzenie oraz założenie, że cokolwiek zostanie ustalone nie może pogarszać, czy stanowić pretekstu do pogorszenia rozwiązań w krajach członkowskich.

Na potrzeby konsultacji powstała strona www z pakietem informacji.