Aktualności

Statystyka udzielonych porad prawnych w sierpniu 2016 r. w ramach zadania „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim”

W sierpniu br. w dalszym ciągu funkcjonował punkt nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Polickiego, prowadzonych przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. Punkt świadczący nieodpłatne porady prawne znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Policach ul. Tanowska 8 i funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek 14.00-18.00, wtorek i piątek 9.00-13.00 Serdecznie zapraszamy osoby upoważnione do korzystania z nieodpłatnych porad.

Statystyki udzielonych porad w miesiącu sierpniu:

Łącznie porad: 34
Forma udokumentowania:
1) Dokument – 27
2) Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4- 3
3) Karta Dużej Rodziny- 2
4) oryginał lub odpis decyzji- 2
Forma udzielonej pomocy:
1) Poinformowanie osoby uprawnionej- 16
2) Wskazanie sposobu rozwiązania problemu- 18
3) Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma- 4
4) Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów- 4

Dziedzina prawa:
1) Cywilne- 13
3) Ubezpieczenia społeczne- 2
4) Rozwód- 3
5) Administracyjne- 4
6) rodzinne- 4
7) Spadkowe- 3
8) Alimenty- 2
9) pracy- 1
10) inne- 2

Zadanie publiczne „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim” jest zadaniem zleconym przez Powiat Policki oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości