Aktualności

Statystyki udzielanych porad prawnych w ramach zadania „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6” – sierpień 2016 r.

W sierpniu br. nadal działał punkt nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy miasto Szczecin nr 6, prowadzony przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. Punkt świadczący nieodpłatne porady prawne, znajduje się w filii Urzędu Miasta Szczecin ul. Rydla 39-40, funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00-12.00.

 

Statystyki udzielanych porad w sierpniu.

Łącznie porad – 41

Formy udokumentowania uprawnień do uzyskania porady prawnej:

 • Decyzja o przyznaniu świadczenia  –  4
 • Karta Dużej Rodziny –  6
 • Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. –  2
 • Dokument – 29

Dziedzina prawa z jakiej pomoc prawna została udzielona:

 • prawo rodzinne – 8
 • rozwód – 1
 • prawo pracy – 4
 • działalność gospodarcza – 1
 • prawo cywilne – 5
 • prawo rzeczowe – 4
 • prawo spadkowe – 8
 • ubezpieczenia społeczne – 8
 • prawo administracyjne – 7
 • prawo karne – 5
 • prawo podatkowe – 5

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej – 40
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego – 25
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 6
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym – 4

Czas poświęcony na udzielenie porady:

 • od 15 do 30 min. – 7
 • od 30 min do 1 godz. – 28
 • powyżej godziny – 6

porady-prawne-szczecin

Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6”
jest zadaniem zleconym przez Gminię Miasto Szczecin oraz finansowanym
ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości