Aktualności

O projekcie „profesjONalista”

„ProfesjONalista” to projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest

 1. aktywizacja społeczna i zawodowa 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat kołobrzeski i policki;
 2. integracja społeczna osób z niepełnosprawnością.

Projekt trwa od 01.08.2016 r. do 31.08.2017 r.

40 osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym uczestniczyć będzie w: tworzeniu IDP (Indywidualnego Planu Działań), szkoleniach zawodowych, 3-miesięcznych stażach u pracodawców, egzaminach czeladniczych. Wszystkie osoby biorące udział w programie objęte zostaną doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym lub psychospołecznym. Zostanie opracowany dla nich Indywidualny Plan Działań.

Efekty:

– 34 osoby ukończą szkolenia i zdobędą praktykę zawodową,

– 32 osoby uzyskają kwalifikacje zawodowe,

– 18 osób uzyska zatrudnienie.

Wartość projektu: 955 584,00 zł.

Dofinansowane przez UE: 812 246,40 zł.

Główne trzy przyczyny braku aktywności zawodowej w regionie zachodniopomorskim to przejście na emeryturę, brak kwalifikacji i właśnie niepełnosprawność. Niepełnosprawność jest pozorną barierą w przyjęciu do pracy. Osoby z niepełnosprawnością z powodzeniem mogą uzyskać kwalifikacje, które pozwolą im ubiegać się o zatrudnienie w deficytowych, dla swojego regionu zawodach – powiat kołobrzeski: kucharz, glazurnik; powiat policki: kucharz, cukiernik.

Więcej o projekcie „profesjONalista”

 

Harmonogram udzielanego wsparcia


KUCHARZ  – KOŁOBRZEG


 1. IPD
  Miejsce:  Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu ul. Mazowiecka 29
  Okres wsparcia: od 27.10.2016 do 29.11.2016 r.
  godziny: spotkania indywidualne w różnych godzinach, wcześniej uzgadniane z UP
 2. GRUPOWE WARSZTATY AKTYWIZACYJNO-MOTYWUJĄCE
  Miejsce:  Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Kołobrzegu ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg
  Okres wsparcia: 28.11.2016 – 30.11.2016 r.
  Godziny: 9.00-16.00
 3. SZKOLENIA ZAWODOWE
  Miejsce:  Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Kołobrzegu ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg
  Okres wsparcia: 05.12.2016 – 01.02.2017
  Godziny: 9.00-16.00
 4. STAŻE
  Podmiot przyjmujący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Kołobrzegu
  Miejsce: ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg
  Ilość uczestników projektu: 5
  Okres: 22.03.2017 21.06.2017
  Godziny: 6.00-14.00 / 7.00-15.00
  Podmiot przyjmujący: Dom Pomocy Społecznej Włościbórz k. Kołobrzegu
  Miejsce: Włościbórz 1, 78-114 Wrzosowo i Filia DPS w Kołobrzegu ul.
  Ilość uczestników projektu: 3
  Okres: 22.03.2017 21.06.2017
  Godziny: 6.00-14.00 / 7.00-15.00
  Podmiot przyjmujący: Centrum rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
  Miejsce: ul. C.K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg
  Ilość uczestników projektu: 2
  Okres: 22.03.2017 21.06.2017
  Godziny: 6.00-14.00 / 7.00-15.00
 5. EGZAMIN CZELADNICZY
  Miejsce: Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Kołobrzegu ul. Mazowiecka 29
  Ilość uczestników projektu: 10
  Okres: 14.07.2017-15.07.2017
  Godziny: 8.00-14.00

GLAZURNIK – KOŁOBRZEG


 1. IPD
  Miejsce: Stowarzyszeniem Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin  i Przyjaciół „FENIKS” ul. Łopuskiego 31-33 w Kołobrzegu
  Okres wsparcia: od 02.12.2016 do 22.12.2016
  godziny: spotkania indywidualne w różnych godzinach, wcześniej uzgadniane z UP
 2. GRUPOWE WARSZTATY AKTYWIZACYJNO-MOTYWUJĄCE
  Miejsce:  Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” Trzynnik 1, 78-123 Siemyśl
  Okres wsparcia: 01.02.2017 r.
  Godziny: 9.00-16.00
 3. SZKOLENIA ZWODOWE
  Miejsce:  Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” Trzynnik 1, 78-123 Siemyśl
  Okres wsparcia:
  06.02.2017-20.04.2017
  Godziny: 9.00-16.00
 4. STAŻE
  Podmiot przyjmujący: Usługi Ogólnobudowlane „TOM-BUD” Kompleksowe Wykończanie Pomieszczeń Tomasz Grzesik
  Miejsce:  Osiedle Pionki ul. Wylotowa 17 Kołobrzeg
  Ilość uczestników projektu: 8
  Okres: 15.05.2017 – 14.08.2017
  Godziny: 7.00-15.00 / 7.00-16.00
 5. EGZAMIN CZELADNICZY
  Miejsce:  Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” Trzynnik 1, 78-123 Siemyśl
  Ilość uczestników projektu: 8
  Okres wsparcia: 27.07.2017 – 28.07.2017
  Godziny: 8.00 -15.00

 


CUKIERNIK- POLICE


IPD
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2
godziny: spotkania indywidualne w różnych godzinach, wcześniej uzgadniane z UP

GRUPOWE WARSZTATY AKTYWIZACYJNO-MOTYWUJĄCE
Miejsce:Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Al. Wojska Polskiego 69. 70-478 Szczecin
Okres wsparcia: 01.02.2017 – 03.02.2017 r.
Godziny:9.00 – 16.00

SZKOLENIA ZWODOWE
Teoria: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2
Miejsce :Cukiernia Piekarnia „Izybar” Izydor Zubowicz ul. Starzyńskiego 9, 72-010 Police
Okres wsparcia: 06.02.2017-21.04.2017
Godziny:9.00-16.00

EGZAMIN CZELADNICZY
Miejsce:  EliteGast ul. Willowa 8, 71-650 Szczecin
Ilość uczestników projektu: 10
Okres wsparcia: 27.07.2017 – 28.07.2017
Godziny: 8.00 -15.00


Kucharz- POLICE


IPD
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2
godziny: spotkania indywidualne w różnych godzinach, wcześniej uzgadniane z UP

GRUPOWE WARSZTATY AKTYWIZACYJNO-MOTYWUJĄCE
Miejsce:Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Al. Wojska Polskiego 69. 70-478 Szczecin
Okres wsparcia: 01.02.2017 – 03.02.2017 r.
Godziny:9.00 – 16.00

SZKOLENIA ZWODOWE
Teoria: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2
Miejsce : EliteGast ul. Willowa 8, 71-650 Szczecin
Okres wsparcia: 06.02.2017-21.04.2017
Godziny:9.00-16.00

EGZAMIN CZELADNICZY
Miejsce:  EliteGast ul. Willowa 8, 71-650 Szczecin
Ilość uczestników projektu: 9
Okres wsparcia: 25.07.2017 – 26.07.2017
Godziny: 8.00 -15.00

 

 

logo

Portal Funduszy EuropejskichProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego