Aktualności

Wybory przedstawicieli NGO do ZRDPP 2016-2019 zakończone

W dniu 28 lipca 2016 r. Komisja, działająca na podstawie Zarządzenia nr 76/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 lipca 2016 r. oraz Trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 767/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r., dokonała obliczenia, analizy i weryfikacji pod względem formalnym nadesłanych „Kart do głosowania na kandydata na członka Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, stanowiących załącznik nr 4 do Trybu powołania członków ZRDPP oraz obliczenia oddanych głosów.

Z przyjemnością informujemy, że w ZRDPP znaleźli się Nasi przedstawiciele.

  • Pani Irmina Olejnik-Czerwonka – przedstawicielka Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa”, Drawno;
  • Pani Ewa Giza  – Członek Zarządu ZaFOS, przedstawicielka Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, Kołobrzeg;
  • Pani Agnieszka Myszkowska –  przedstawicielka Stowarzyszenia PROGRESS, Szczecin.

Podsumowanie głosowania na stronie Urzędu Marszłkowskiego

Wyniki głosowania w załączniku:

Załącznik 2 do protokołu z posiedzenia komisji – wyniki głosowania