Aktualności

GŁOSOWANIE na kandydatów do ZRDPP na lata 2016-2019

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2016-2019.

W wyniku przeprowadzonego naboru na kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz po dokonaniu weryfikacji formalnej i uzupełnieniu nadesłanych zgłoszeń ustalono listę kandydatów, na których można oddawać głosy. W związku z powyższym, w imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS prosimy o oddanie głosów na Naszych  przedstawicieli:

  • Panią Ewę Gizę (obszar nr 11)  – Członka Zarządu ZaFOS, przedstawicielkę Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, Kołobrzeg, KRS 0000108407
  • Panią Agnieszkę Myszkowską (obszar nr 1) – przedstawicielkę Stowarzyszenia PROGRESS, Szczecin, KRS 0000507797
  • oraz Panią Irminę Olejnik-Czerwonkę (obszar nr 1)- przedstawicielkę Miejskiego Klub Sportowy „Drawa”, Drawno, RKS powiatu choszczeńskiego nr 5/2004

Dodatkowe informacje:
1. Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie „Formularza do głosowania na kandydata na członka Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego” – w załączeniu.
2. Każda organizacja ma możliwość oddania głosu na maksymalnie trzech kandydatów, przy zachowaniu zasady, że każdy z kandydatów musi pochodzić z innego obszaru.
3. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych osób należy doręczyć do Urzędu w terminie 21 dni od opublikowania zamieszczonej powyżej listy kandydatów, tj. do dnia 22 lipca 2016 r.:
-osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu,
-za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
-z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.4. O terminowości oddanego głosu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Formularze do głosowania, które wpłyną po terminie lub będą podpisane przez osoby nieuprawnione, nie będą uwzględniane.
5. Uchwała w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Dodatkowych informacji w sprawie udziela główny specjalista Małgorzata Kuncewicz: tel. 91 44 16 223; e-mail: mkuncewicz@wzp.pl.

karta_do_glosowania_-_zal._4_do_trybu_powolywania_zrdpp_-_2016_1