Aktualności

„Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6” – statystyki czerwiec 2016 r.

W czerwcu  w dalszym ciągu funkcjonował punkt nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Miasta Szczecin, prowadzony przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. Punkt świadczący nieodpłatne porady prawne,  znajduje się w budynku filii Urzędu Miasta Szczecin ul. Rydla 39-40. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00-12.00. Serdecznie zapraszamy osoby upoważnione do korzystania z nieodpłatnych porad.

Statystyki udzielonych porad w czerwcu poniżej.

Łączna ilość porad – 46

Formy udokumentowania:

 • Decyzja o przyznaniu świadczenia  –  1
 • Karta Dużej Rodziny –  5
 • Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. –  3
 • Dokument – 37

Dziedzina prawa z jakiej pomoc prawna została udzielona:

 • prawo rodzinne – 9
 • rozwód/separacja/podział majątku – 3
 • alimenty – 4
 • prawo pracy – 4
 • działalność gospodarcza – 1
 • prawo cywilne – 7
 • prawo rzeczowe – 5
 • prawo spadkowe – 6
 • ubezpieczenia społeczne – 5
 • prawo administracyjne – 12
 • prawo karne – 2
 • inne – 2

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej – 43
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego – 19
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma – 7

Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6” jest zadaniem zleconym przez Gminię Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.