Aktualności

Szkolenia w Świnoujściu 9-11.06.2016 r.

Nowatorskie szkolenie „Skuteczna współpraca szansą na rozwój III sektora” dla przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych zostało zorganizowane przez ZaFOS i Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Przeprowadzone 3-dniowe warsztaty obejmowały zagadnienia współpracy JST i NGO przy wdrażaniu polityk publicznych, tworzenia warunków do społecznej aktywności oraz wspólnych inicjatyw obywatelskich. Uczestnicy docenili „mieszany” charakter szkolenia, czyli wspólny udział przedstawicieli NGO i JTS.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach zadaniu publicznego „Skuteczna współpraca szansą na rozwój 3 sektora” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

wzpzafos1