Aktualności

Jubileusz XV-lecia Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS uroczyście obchodziło 3 czerwca 2016 r. Jubileusz XV-lecia swojej działalności. Wydarzenie to miało wyjątkowych charakter, przede wszystkim dało możliwość podsumowania wieloletniej pracy organizacji pozarządowych zrzeszonych w ZaFOS. Sześć organizacji utworzyło ZaFOS w 2001 r.  – obecnie zrzeszonych jest 93 NGO z województwa zachodniopomorskiego.

Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego. Wykład okolicznościowy na temat „Potrzeby udziału obywateli w tworzeniu, realizacji i monitowaniu polityki społecznej” wygłosił prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu PK EAPN.

Historię 15-lat działalności ZaFOS, prezentację dorobku stowarzyszenia przedstawiła Iwona Żukiert- Prezes Zarządu. Aż trudno uwierzyć, ile wydarzyło się w ciągu minionego okresu, ile było przedsięwzięć i działań organizacji na rzecz społeczności lokalnych w naszym województwie.

Z przyjemnością informujemy, iż w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, uchwałą  nr 868/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał  Złotą  Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego:

 • Pani Iwonie Żukiert – Prezes Zarządu ZaFOS
 • Pani Izabeli Ciesielskiej – Skarbnik ZaFOS

Srebrną Odznaka Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyróżnił:

 • Panią Dorotę Kamecką – Wiceprezes Zarządu ZaFOS
 • Panią Ewę Gizę – Członek Zarządu ZaFOS
 • Panią Beatę Karlińską – Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
 • Pana Jerzego Kwiatosińskiego – Członek Zarządu ZaFOS
 • Pana Jerzego Mędrka – Członek Zarządu ZaFOS

Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego wręczył Przemysław Włosek – Sekretarz Województwa – Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Odznaczone osoby od wielu lat działają społecznie na rzecz organizacji pozarządowych i ich współpracy z samorządami.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia „Organizacja na medal”. Przyznała je  kapituła konkursu najaktywniejszym 12 organizacjom członkowskim ZaFOS. Medale odebrali przedstawiciele organizacji:

 1. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
 2. Fundacja „Ostatni Rejs”
 3. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „JESTEŚMY”
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki Senior
 6. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”
 7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK”
 8. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS”
 9. Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp
 10. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ORKAN”
 11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
 12. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie

Zarząd ZaFOS przyznał też tytuł  „Przyjaznego Samorządowca” przedstawicielom JST, którzy  przez wiele lat wspierali i współpracowali z Zachodniopomorskim Forum  Organizacji Socjalnych ZaFOS. To miłe, jak sądzimy, wyróżnienie przyznano:

 1. Robertowi Czapli – Burmistrzowi Nowogardu
 2. Piotrowi Downarowi – Burmistrzowi Dębna
 3. Zygmuntowi Siarkiewiczowi – byłemu Burmistrzowi Barlinka
 4. Arkadiuszowi Mazepie – byłem Staroście Myśliborskiemu
 5. Małgorzacie Pieczyńskiej – pracownikowi Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 6. Magdalenie Kuncewicz – pracownikowi Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 7. Iwonie Klimowicz – pracownikowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 8. Annie Kusy-Kłos – Wójtowi Gminy Widuchowa

Uroczystość zakończyły okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaproszonych gości.
Zarząd ZaFOS dziękuję gościom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, samorządowcom za udział w uroczystości, którą swym występem uświetnił chór Cantante Deo. Osobne podziękowania Zarząd ZaFOS składa Pani Scholastyce Onifaciuk – wystawcy rękodzieła oraz Panu Jurkowi Markowskiemu – który przygotował mini wernisaż swoich obrazów.

Fotogaleria z uroczystości dostępna jest tutaj.

Prezentacja na XV-lecie ZaFOS

SONY DSC