Aktualności

Statystyka udzielonych porad prawnych w ramach zadania „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6” w maju 2016 r.

W maju 2016 r. w filii Urzędu Miasta Szczecin ul. Rydla 39-40 w punkcie nieodpłatnych porad prawnych nr 6 udzielono niezmiennie porad prawnych – od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00-12.00.

W maju udzielono łącznie 40 porad prawnych:

Formy udokumentowania:

 • Decyzja o przyznaniu świadczenia  –  2
 • Karta Dużej Rodziny –  3
 • Zaświadczenie –  1
 • Dokument – 34

Dziedziny prawne:

 • prawo rodzinne – 5
 • rozwód/separacja/podział majątku – 2
 • alimenty – 4
 • prawo pracy – 4
 • działalność gospodarcza – 1
 • prawo cywilne – 9
 • prawo rzeczowe – 6
 • prawo spadkowe – 6
 • ubezpieczenia społeczne – 4
 • prawo administracyjne – 6
 • prawo karne – 2
 • prawo podatkowe – 3

Forma udzielonej pomocy:

 • poinformowanie osoby uprawnionej – 33
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego – 21
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej … – 3
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym – 2

Czas porady:

 • 15 – 30 min. – 9
 • 30 – 60 min. – 21
 • powyżej 1 h – 9

Wiek beneficjentów:

 • 16 – 19 lat – 1
 • 20 – 24 lat – 4
 • 25 – 29 lat – 1
 • 45 – 49 lat – 1
 • 60 – 65 lat – 1
 • powyżej 65 r.ż. – 11

Płeć beneficjentów:

 • kobiety – 12
 • mężczyźni – 7

porady-prawne-szczecin

Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6”
jest zadaniem zleconym przez Gminię Miasto Szczecin oraz finansowanym
ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości