Aktualności

Porady prawne w gminie miasto Szczecinie w punkcie nr 6, kwiecień 2016 r.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadania publicznego „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6” w  filii Urzędu Miasta Szczecin ul. Rydla 39-40, który otwarty jest w dni robocze w godzinach 8.00-12.00 w kwietniu 2016 r. wyglądało następująco:

Udzielono 39 porad prawnych.

Beneficjenci udokumentowali uprawnienia do uzyskania pomocy, poprzez:

 • Decyzję o przyznaniu świadczenia  –  3
 • Kartę Dużej Rodziny –  4
 • Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. –  2
 • Dokument tożsamości, stwierdzający nieukończenie 26 r.ż. lub wiek powyżej 65 r.ż – 29
 • Pisemne oświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 1

Dziedziny z jakich udzielono porad prawnych:

 • prawo rodzinne – 10
 • alimenty – 4
 • prawo pracy – 1
 • prawo cywilne – 6
 • prawo rzeczowe – 6
 • prawo spadkowe – 8
 • ubezpieczenia społeczne – 4
 • prawo administracyjne – 5
 • prawo karne – 4
 • prawo podatkowe – 2
 • inne – 1

Formy w jakiej porad prawnych udzielono:

 • poinformowanie osoby uprawnionej – 39
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego – 9
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma – 2

Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6”
jest zadaniem zleconym przez Gminię Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości

 

w kwietniu t