Aktualności

MISTRZOSTWA SZCZECINA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZACHACH!

7 maja 2016 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie ul. Wielkopolska 32, 70-450 Szczecin  odbędą się Mistrzostwa Szczecina Osób Niepełnosprawnych w Szachach. Po raz pierwszy Mistrzostwa były zorganizowane w zeszłym roku i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w zawodach.

Cel zawodów:

– Wyłonienie Mistrza Szczecina Osób Niepełnosprawnych w Szachach

– Popularyzacja szachów w środowisku osób niepełnosprawnych.

Organizator:

Polskie Towarzystwo Walki z kalectwem O/W w Szczecinie

Uczestnictwo:

Prawo udziału w mistrzostwach mają osoby z niepełnosprawnością (bez względu na wiek, stopień niepełnosprawności i rodzaj schorzenia) posiadające obywatelstwo Polskie, zameldowane w Szczecinie. Uczestnicy powinni posiadać i przedstawić do wglądu ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i adresem zamieszkania.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FIDE, systemem „każdy z każdym” po 15 minut na zawodnika

2. Turniej odbędzie się w ciągu jednego dnia – 7 maja (sobota)

Zasady finansowania:

Udział w turnieju jest bezpłatny. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw  pokrywa organizator ze środków pochodzących z projektu współfinansowanego z budżetu Miasta Szczecin.

Zapisy:

Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do dnia 7 maja 2016 do godz. 10.30 na adres: ul. Wielkopolska 32, 70-450 Szczecin .

Termin: 07.05.2016 r. godzina 11.00

Miejsce: ul. Wielkopolska 32 (lokal Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem),

Więcej informacji:

biuro: 91 433 42 11,

koordynator –  Piotr Niciejewski: 668 416 419

e – mail: twkszczecin@gmail.com

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY