Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie „Skuteczna współpraca szansą na rozwój 3 sektora”

W związku z realizowanym przez ZaFOS projektem „Skuteczna współpraca szansą na rozwój 3 sektora” finansowanym z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniach 12-13.05.2016 r. w Barlinku oraz 03-04.06.2016 r. w Świnoujściu.

Projekt stanowi kontynuację działań podjętych w ramach projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS” jak również jest odpowiedzią na liczne badania i publikacje o zasięgu regionalnym jak i ogólnokrajowym. Zadanie nastawione jest na wspieranie procesów integracyjnych w sektorze organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim i jest spójne z dwoma kluczowymi dokumentami, tj. Modelem współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz Strategia rozwoju sieci Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Pozarządowych ZaFOS 2015-2020.

Szkolenie jest organizowane dla Pełnomocników ds. NGO, Ambasadorów Sieci ZaFOS oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatów województwa zachodniopomorskiego. Tematyką warsztatów  będzie współpraca JST i NGO przy wdrażaniu polityk społecznych  oraz inicjatywy obywatelskie w kontekście współpracy NGO i JST. Poruszane będą między innymi kwestie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych, infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności oraz wspierania procesów integracji NGO i inicjatyw obywatelskich.

Uczestnikom projektu gwarantujemy nieodpłatnie zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały edukacyjne.

Szczegóły dotyczące programu oraz spraw organizacyjnych I zjazdu warsztatów zostaną przekazane w pierwszym tygodniu maja 2016 r, natomiast o kwestiach dotyczących II zjazdu poinformujemy w późniejszym terminie.

Osoby do kontaktu:

Dorota Kamecka i Monika Szymczak

tel: 91 812 09 12, e-mail: kontakt@zafos.pl