Zrealizowane projekty

Ruszyły nieodpłatne porady prawne w Szczecinie

4 stycznia 2016 roku Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS rozpoczęło realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie  darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6”. W ramach zadania przez okres całego roku prowadzony będzie punkt świadczący nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Punkt znajduje się w filii Urzędu Miasta Szczecin ul. Rydla 39-40 i funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00-12.00. Serdecznie zapraszamy osoby upoważnione do korzystania z nieodpłatnych porad.

Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6” jest zadaniem zleconym przez Gminię Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości