Aktualności

DEBATA SOCJALNA „JAK WYKORZYSTAĆ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH – Szczecin 10.12.2015 r.

 

Szanowni Państwo,

jedną z kluczowych kwestii, które będą pojawiały się w perspektywie Strategii Europa 2020 oraz działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie problematyka usług społecznych w interesie ogólnym (użyteczności publicznej). Działania te mogą zmienić obraz polityki społecznej w Polsce jak i  udział organizacji pozarządowych zarówno w ich planowaniu jak i realizacji.

Jednak skuteczna zmiana społeczna wymaga, solidnego przygotowania i zrozumienia w jakim kierunku powinniśmy oddziaływać, nie tylko na poziomie krajowym, ale przede wszystkim regionalnym. Uważamy że do działań informacyjnych i edukacyjnych możemy wykorzystać Regionalne Platformy Usług Społecznych i organizowane w każdym regionie debaty socjalne.

W związku z powyższym, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Województwa Zachodniopomorskiego do udziału w debacie socjalnej, która odbędzie się 10 grudnia br. w siedzibie Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS,  Szczecin, Al. Wojska Polskiego 69 o godz. 11.00. Szczegółowy program debaty
w załączeniu.

Osoby chcące wziąć udział w debacie proszone są o potwierdzenie swojego udziału do 09.12.2015 r. pod numerem telefonu 91 812 09 12, bądź e-mailowo: kontakt@zafos.pl

 

Projekt „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowany w ramachprogramu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG