Aktualności

Przedstawiciele ZaFOS uczestniczyli w debacie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich na temat osób z niepełnosprawnościami

W dniu 25.11.2015 r. przedstawiciele ZaFOS-u uczestniczyli w debacie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich panem Adamem Bodnarem. Na spotkaniu licznie zgromadzili się przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Goście dyskutowali na temat szeregu instytucjonalnych problemów i barier na które napotykają niepełnosprawni jak i ich opiekunowie.Poruszono  temat zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych, czasu oczekiwania na wydanie oświadczenia o niepełnosprawności, zjawiska płodowego zespołu poalkoholowego itp. Rzecznik Praw Obywatelskich obiecał zgłębić temat każdego z przedstawionych problemów, zachęcając jednocześnie do stałego kontaktu e-mailowego i telefonicznego z biurem w Gdańsku i Warszawie.

 

 

 

Adam Bodnar jest od września tego roku Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Jego kandydaturę na ten urząd poparło 67 organizacji pozarządowych. Adam Bodnar znany jest z obrony praw człowieka. W 2011 r. został odznaczony Nagrodą Tolerancji przez polskie organizacje LGBT. Przed objęciem funkcji rzecznika był wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, z którą związany był od 2004 roku. W latach 2013-2014 członek rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Zanim na dobre zaczął działać na rzecz praw człowieka pracował jako prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges.