Aktualności

Zaproszenie na międzynarodową konferencję „Rola III sektora w kształtowaniu polityk publicznych” – Szczecin, 16.06.2015 r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS mam zaszczyt zaprosić na konferencję „Rola III sektora w kształtowaniu polityk publicznych”,która odbędzie się 16.06.2015 r. w hotelu Radisson Blu w Szczecinie, Plac Rodła 10, godz. 12.00.
Konferencja będzie podsumowaniem projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS” oraz pięciu spotkań regionalnych, które odbyły się w naszym województwie na temat współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i ich miejsca w procesie dialogu obywatelskiego. Podczas spotkań padło wiele trafnych uwag, zarówno ze strony przedstawicieli samorządów jak i NGO’s.
Konferencja umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń na temat znaczenia i roli III sektora w kształtowaniu polityk publicznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Do udziału w konferencji zaproszeni są parlamentarzyści i władze województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie ZaFOS, media. Udział wezmą także goście z Włoch i Niemiec. Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji i udziału w dyskusji. W załączeniu program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 12.06.2015 r. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zafos.pl, bądź faksem na nr: 91/812 08 99.