Aktualności

Przedostatnie spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego z przedstawicielami organizacji pozarządowych

9 marca 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się przedostatnie spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego – pozarządowej części Rady z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W spotkaniu Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalncyh ZaFOS reprezentował Pan Wiktor Głowacki – Sekretarz Zarządu ZaFOS. 

Podczas spotkania dyskutowano m.in. nad  postępami sejmowych prac nad zmianami w ustawie o działalności pożytku publicznego, świadczeniem usług społecznych przez organizacje pozarządowe oraz podjęto dyskusję dotyczącą wkładów własnych do projektów organizacji finansowanych ze środków unijnych.

Więcej informacji o spotkaniu: http://pozytek.ngo.pl/wiadomosc/1446574.html