Aktualności

WYDŁUŻENIE PROCEDURY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2014

Dotyczy: procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonanie zlecenia „Wzmocnienie roli sieci i poszerzenie jej zasięgu sieci” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Budowanie zachodniopomorskiej sieć organizacji pozarządowych ZaFOS.”

Zleceniodawca: Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

Al. Wojska Polskiego 69

70-478 Szczecin

Adres e-mail: kontakt@zafos.pl

Ne tel.: (091) 8120912

Faks: (091) 8120912

 

Przedłużeniu ulega także termin realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 8 sierpnia 2014 roku do dnia 5 września 2014 roku.

 W związku z powyższym w treści zapytania ofertowego nr 1/2014 wprowadza się następujące zmiany:

-Punkt 8 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, przyjmuje brzmienie:

 

do dnia

10.09.2014r.

do godz.

10:00

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.