Aktualności

Wykonanie zlecenia „Wzmocnienie roli sieci i poszerzenie jej zasięgu sieci” – zapytanie ofertowe

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór 21 Zleceniobiorców (po jednym z każdego powiatu województwa zachodniopomorskiego), których głównym zadaniem będzie wzmocnienie roli i zasięgu sieci organizacji pozarządowych ZaFOS. Zleceniobiorcy staną się lokalnymi animatorami, których zadaniem będzie zachęcenie działających na terenie określonych powiatów organizacji do zrzeszania się i wspólnego działania celem rozwoju sieci.

 Zakres zlecenia obejmie m.in.:

  • organizację minimum jednego spotkania z NGO;
  • włączenie do sieci min. 3 organizacji pozarządowe działających i zarejestrowanych na terenie wybranego powiatu;
  • wykonywanie poleceń Zleceniodawcy i konsultowanie z nim działań w zakresie przedmiotu zlecenia.

 W ramach zlecenia Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy sprawozdanie z wykonanych działań.

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin w nieprzekraczalnym terminie do 25.08.2014 r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego wraz z załącznikami w załączeniu.