Aktualności

Zapytanie o cenę zlecenia: doradztwo dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „ BUDOWANIE ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ZAFOS

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS realizuje od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. projekt pn. „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym w ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie doradztwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zlecenie realizowane w siedzibach organizacji pozarządowych z całego województwa. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu do miejsca odbywania się doradztwa do kwoty przewidzianej w budżecie projektu.

 TEMATYKA DORADZTWA:

  • doradztwo z zakresu prawa i pomocy prawnej NGO
  • doradztwo z zakresu działalności gospodarczej w organizacji, księgowościi podatków
  • doradztwo z zakresu pozyskiwania środków na działalność statutową
  • doradztwo z zakresu promocji, PR, marketingu ( strony www., festyny, reportaże itp.)

 

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Realizator projektu zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz negocjacji warunków po wyborze oferty. Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.